Vänsterpartiet i Linköping Blogg

Vänsterpartiet stödjer flygförbudszonen

2011-03-22 14:12 Vänsterpartiet står tydligt på demonstranternas och oppositionens sida och vi stödjer därför flygförbudszonen Protester mot diktaturer och auktoritära regimer ekar över hela mellanöstern och Nordafrika. Vänsterpartiet valde tidigt att ställa sig på folkens och demonstranternas sida i deras kamp för frihet och demokrati. Inte minst den senaste tidens händelser i Libyen har gett Sverige anledning att diskutera hur vi kan bidra till att stödja uppbyggnad av en demokrati i landet och hur vi kan bidra till att stärka de mänskliga rättigheterna. Carl Bildts uttalande att det inte handlar om att stödja den ena eller andra sidan visar hur...

Pressmeddelande

Den 5 mars hade Vänsterpartiet Linköping årsmöte. En ny styrelse valdes och ordförande är numera Per Ström. Nya i styrelsen är Åsa Walan och Andreas Wallin. Ester Andréasson, Elisabet Strömfelt och Kent Johansson blev omvalda. Under 2011 kommer Vänsterpartiets medlemsmöten ha speciella studieteman där inbjudna gäster talar och diskuterar aktuella politiska frågor tillsammans med medlemmarna. Vi kommer ta initiativ till opinionsbildning i olika frågor, både centralt från Partistyrelsen men även regionalt från Distriktsstyrelsen. Vi kommer sträva efter att lyfta upp våra frågor på den politiska dagordningen i kommunen och på debattsidorna i pressen. I vårt utåtriktade arbete ska vi framför...

En vänsterpartist om politik och framtiden

  Uppdrag i Vänsterpartiet Jag är en av de tre kommunfullmäktigeledamöter som Vänsterpartiet har i Linköpings kommunfullmäktige. Jag är gruppledare för kommunalpolitiska gruppen. Gruppen består av alla  Vänsterpartister som har valts till ett kommunalpolitiskt uppdrag i kommunen tex Kf-ledamöter, nämndledamöter, nämndemän i tingsrätten, borgerlig vigselförrättare, valnämndsledamot. Förutom uppdraget som gruppledare och Kf-ledamot är jag också ledamot av kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ekonomiutskott. De flesta som är ledamöter i Kf är också ledamöter av ett geografiskt utskott. Jag är ledamot av ”centrala utskottet”.   Vad innebär ditt uppdrag? Jag är både samordnare av det politiska arbete som de kommunalpolitiskt valda gör, men...

6 800 sjuksköterskor i ren vinst

Vänsterpartiets kampanj med temat världens bästa sjukvård drar igång den andra mars. Kampanjen pågår i hela landet och riksdagsgruppen kommer att delta i det utåtriktade arbetet. Emil Broberg, landstingspolitiker och gruppledare för Vänsterpartiet i Sveriges kommuner och landsting, samt välkänd för vänsterpartister i Linköping, ingår i arbetsgruppen för kampanjen. Inom privata sjukvårdsföretag plockas 19 procent ut i vinst på satsade pengar. Ett genomsnittligt företag, i alla branscher, har en vinst på ungefär hälften, tar Emil Broberg upp som exempel på hur skattepengar går till vinster, när han blir intervjuad för en artikel i Vänsterpress. Broberg tar också upp att en rapport visat att...

Tre miljarder till coachning gav klent resultat

Regeringens miljardsatsning på jobbcoacher gav marknaden för privata coachningsföretag ett lyft men vad det gav för de jobbsökande är mer osäkert. De som inte fick hjälp av en coach lyckades bättre med att komma till nytt jobb. Vad tycker du? Hade dessa miljarder kunnat användas bättre? Kontakta gärna Vänsterpartiet om du söker jobb och har åsikter om arbetsmarknadspolitiken. Länk till nyhetsinslaget i SVT – Rapport (22/2) om jobbcoachning: http://playrapport.se/video/2335366

Viktiga politiska frågor behandlades på V-konferens i Linköping

KOLA står för ”kommuner och landsting” och det var aktuella kommunalpolitiska och landstingspolitiska frågor som stod på dagordningen när vänsterpartister från olika delar av Östergötland strålat samman för en heldags KOLA-konferens i Linköping lördagen den 12/2. Den nya kollektivtrafiklagen som är antagen och träder i kraft 1 januari 2012 togs naturligtvis upp på konferensen. Vi som var där fick en tydlig och bra genomgång av vad lagen innebär och vad den öppnar upp för, när det gäller privatiseringar. Stefan Dalskog, tjänsteman på Regionförbundet Östsam, var inbjuden för att informera om vilka förändringar som kan komma i och med att den...