Vänsterpartiet i Linköping Blogg

Vänsterkritik mot (S) – Stoppa privatiseringar!

Vänsterpartiet står nu ensamt kvar som kritiker till fortsatt privat drift av välfärd inom Östgöta Regionen. ”Tragiskt, anmärkningsvärt och ett demokratiskt problem.” kommenterar Emil Broberg, Gruppledare för Vänsterpartiet i Region Östergötland, detta besked. Vänsterpartiet, med Emil Broberg i spetsen, riktar skarp kritik mot (S) för den tydliga svängning som nu sker inom Regionen. Från (S) sida, inför valet 2014, var retoriken sådan att privatiseringarna inom verksamheter …i Motala skulle stoppas.Regionen skulle återerövra den i Motala privatdrivna välfärden. Verksamheten vid Motala lasarett skulle återtas i offentlig regi för att trygga vilkoren för en jämlik vård av hög kvalitet. Den reella, i...

Vänsterkritik mot straffavgifter för rörelsehindrade

Corren publicerar 16 december en artikel med anledning av den heta debatt som blossat upp i Linköpings kommun. Vänsterkritiken mot förslaget om att införa en kommunal straffavgift i samband med flytt för rörelsehindrade människor växer. Jessica Eek, gruppledare för Vänsterpartiet i Linköpings Kommun, formulerar sin skarpa kritik enligt följande: – Vi är på väg att klubba genom straffavgifter för rörelsehindrade människor som vill flytta. Är det så vi ska ha det i Linköping? Vi i Vänsterpartiet, som ensamt parti i kommunen, motsätter oss införandet av en ekonomisk bestraffning när rörelsehindrade människor byter bostad. Den pulicerade artikeln kan läsas i sin...

Grön infrastruktur i Linköpings kommun

Linköping är en stad i utveckling med ett övergripande mål om koldioxidneutralitet. Traditionell infrastruktur och därpå fossilbaserad och koldioxidgenererande trafik utgör en bidragande faktor med stark klimat- och miljöpåverkan. Negativa effekter ses på såväl klimat- och miljö som på folkhälsan. Under måndagen höll vi i ett klimatmöte med inbjuden föreläsare i form av Per-Erik Hahn som är cykelsamordnare i Linköpings kommun. Linköpings kommun placerar sig högt i ranking ur ett nationellt jämförande perspektiv, då 27% av alla resor sker per cykel. Ambitionen är att 40% av alla resor ska ske med cykel till år 2030. Utmaningar innefattar bland annat att...

Vänsterdebatt – Analys av det amerikanska valet

Hur kunde Trump gå segrande ur striden, mot alla odds? Det amerikanska valet, valsystemet och dess utfall behandlades under lördagen vid ett välbesökt Medlemsmöte på temat. Vänstern har garanterat lärdomar att dra ur en djupare valanalys. Donald Trumps på förhand otippade valseger föranledde en diskussion kring ideologi och sakpolitiska områden såsom internationella relationer, säkerhetspolitik, NATO, klimat- och miljöpolitik. Problemområden såsom växande rasism, klassklyftor och segregation berördes likaså. USA är ett föregångsland med stort inflytande över omvärlden. Vi kan därför dra viktiga lärdomar i syfte att formulera lösningar samt formera en starkare Vänster att möta morgondagens samhällsutmaningar. Hur ska Vänster agera...

Vänsterns Handarbetscafé

Sticka, virka, sy, fika och prata! Välkommen till ”systuga” på partilokalen den 16 november kl. 18-20. Ta med dig ditt handarbete och kom! Visst är det roligare att sy fast de felande knapparna i skjortan i sällskap med andra? Vill du få tips på hur du stickar en enkel handlovsvärmare? Eller drömmer du om att lära dig virka? Vi har med oss lite sytråd och nålar, garn, virknålar och stickor men ta gärna med det du har hemma. Plats: Partilokalen St Korsgatan 13, Linköping När: Onsdag 16 november, kl 18 – 20! Vi bjuder på fika! Välkommen hälsar Gunilla och...

Minnet av Kristallnatten

Novemberkvällens kyliga frost speglar minnet av Kristallnatten. Denna natt, för 78 år sedan, var en kulm av hat, förtryck och riktat våld i Tyskland vilket ytterst tog sig uttryck i pogromer mot judisk befolkning. Året var 1938. Vi glömmer aldrig. Vi håller minnet levande. Det är av yttersta vikt i tider av åter växande främlingsfientlighet, politiska högervindar, populism och rasism när behovet av demokratiska värden är större än någonsin. Vi i Vänsterpartiet Linköping uppmärksammade igår minnet av denna Kristallnattens fasor genom att dela ut upplysande flygblad på Linköpings öppna torg. Vi bjöd på värmande soppa och samtalade med medmännniskor denna...