Vänsterpartiet i Linköping Blogg

Vänsterdebatt – Analys av det amerikanska valet

Hur kunde Trump gå segrande ur striden, mot alla odds? Det amerikanska valet, valsystemet och dess utfall behandlades under lördagen vid ett välbesökt Medlemsmöte på temat. Vänstern har garanterat lärdomar att dra ur en djupare valanalys. Donald Trumps på förhand otippade valseger föranledde en diskussion kring ideologi och sakpolitiska områden såsom internationella relationer, säkerhetspolitik, NATO, klimat- och miljöpolitik. Problemområden såsom växande rasism, klassklyftor och segregation berördes likaså. USA är ett föregångsland med stort inflytande över omvärlden. Vi kan därför dra viktiga lärdomar i syfte att formulera lösningar samt formera en starkare Vänster att möta morgondagens samhällsutmaningar. Hur ska Vänster agera...

Vänsterns Handarbetscafé

Sticka, virka, sy, fika och prata! Välkommen till ”systuga” på partilokalen den 16 november kl. 18-20. Ta med dig ditt handarbete och kom! Visst är det roligare att sy fast de felande knapparna i skjortan i sällskap med andra? Vill du få tips på hur du stickar en enkel handlovsvärmare? Eller drömmer du om att lära dig virka? Vi har med oss lite sytråd och nålar, garn, virknålar och stickor men ta gärna med det du har hemma. Plats: Partilokalen St Korsgatan 13, Linköping När: Onsdag 16 november, kl 18 – 20! Vi bjuder på fika! Välkommen hälsar Gunilla och...

Minnet av Kristallnatten

Novemberkvällens kyliga frost speglar minnet av Kristallnatten. Denna natt, för 78 år sedan, var en kulm av hat, förtryck och riktat våld i Tyskland vilket ytterst tog sig uttryck i pogromer mot judisk befolkning. Året var 1938. Vi glömmer aldrig. Vi håller minnet levande. Det är av yttersta vikt i tider av åter växande främlingsfientlighet, politiska högervindar, populism och rasism när behovet av demokratiska värden är större än någonsin. Vi i Vänsterpartiet Linköping uppmärksammade igår minnet av denna Kristallnattens fasor genom att dela ut upplysande flygblad på Linköpings öppna torg. Vi bjöd på värmande soppa och samtalade med medmännniskor denna...

Linköping ansluter sig till VätternVänstern

Vänsterpartiet Linköping har nu officiellt anslutit sig till Vätternvänstern. Organisationen utgörs av en sammanslutning av partiföreningar i Vänsterdistrikt med geografisk närhet och kopplingar till Vättern som vattentäkt. Vätternvänstern har formerats i syfte att skydda alla de värden som borde vara okränkbara då Vättern utgör en så pass viktig naturtillgång att den inte får slösas bort. Vi i Linköping ser nu fram emot att få arbeta tillsammans med övriga partiföreningar i Vätternvänstern för att skydda oss och Vättern mot dessa överhängande hot. Vättern utgör ett unikt ekosystem med känslig flora och fauna. Vattnet används av 200 000 människor som dricksvatten. Stora...

Kristallnatten 9 november

Onsdag 9 november uppmärksammar vi minnet av Kristallnatten! Vi samlas vid Trädgårdstorget där vi serverar soppa och delar flygblad mellan kl 16 – 18! Historien får inte upprepas och vi måste därför hålla minnet av de fasansfulla händelserna i anknytning till perioden, med kulmen under Kristallnatten 1938, vid liv. Denna ödesdigra natt får aldrig falla i glömska utan måste bevaras som en historiens varningsklockor över de katastrofala händelser som orsakat så mkt lidande, för så många människor i världen. Plats: Trädgårdstorget i Linköping. Tid: Onsdag 9 november, kl 16-18. De medlemmar som vill hjälpa till kan gärna höra av sig...

Medlemsmöte: Presidentvalet!

Presidentvalet i USA avgörs 8 november och därmed även kampen om nyckeln till ”Vita Huset”. Presidentämbetet utgör en tung maktposition inom världspolitiken. Hur gick det i presidentvalet och vad kan vi vänta oss för politiska följder av detta? Hur kommer det att påverka utvecklingen i omvärlden under kommande år? Lördag 12 november behandlar vi temat ”Det Amerikanska presidentvalet” på ett Medlemsmöte med start kl. 13:30. Martin Öst presenterar en snabb ”Crash Course” till det amerikanska valsystemet och behandlar några av dess viktigaste komponenter för att sedan tillsammans kunna reflektera över valresultatet samt tänkbara verkningar ur ett bredare perspektiv. Exempel på...