Vänsterpartiet i Linköping Blogg

Linköping ansluter sig till VätternVänstern

Vänsterpartiet Linköping har nu officiellt anslutit sig till Vätternvänstern. Organisationen utgörs av en sammanslutning av partiföreningar i Vänsterdistrikt med geografisk närhet och kopplingar till Vättern som vattentäkt. Vätternvänstern har formerats i syfte att skydda alla de värden som borde vara okränkbara då Vättern utgör en så pass viktig naturtillgång att den inte får slösas bort. Vi i Linköping ser nu fram emot att få arbeta tillsammans med övriga partiföreningar i Vätternvänstern för att skydda oss och Vättern mot dessa överhängande hot. Vättern utgör ett unikt ekosystem med känslig flora och fauna. Vattnet används av 200 000 människor som dricksvatten. Stora...

Kristallnatten 9 november

Onsdag 9 november uppmärksammar vi minnet av Kristallnatten! Vi samlas vid Trädgårdstorget där vi serverar soppa och delar flygblad mellan kl 16 – 18! Historien får inte upprepas och vi måste därför hålla minnet av de fasansfulla händelserna i anknytning till perioden, med kulmen under Kristallnatten 1938, vid liv. Denna ödesdigra natt får aldrig falla i glömska utan måste bevaras som en historiens varningsklockor över de katastrofala händelser som orsakat så mkt lidande, för så många människor i världen. Plats: Trädgårdstorget i Linköping. Tid: Onsdag 9 november, kl 16-18. De medlemmar som vill hjälpa till kan gärna höra av sig...

Medlemsmöte: Presidentvalet!

Presidentvalet i USA avgörs 8 november och därmed även kampen om nyckeln till ”Vita Huset”. Presidentämbetet utgör en tung maktposition inom världspolitiken. Hur gick det i presidentvalet och vad kan vi vänta oss för politiska följder av detta? Hur kommer det att påverka utvecklingen i omvärlden under kommande år? Lördag 12 november behandlar vi temat ”Det Amerikanska presidentvalet” på ett Medlemsmöte med start kl. 13:30. Martin Öst presenterar en snabb ”Crash Course” till det amerikanska valsystemet och behandlar några av dess viktigaste komponenter för att sedan tillsammans kunna reflektera över valresultatet samt tänkbara verkningar ur ett bredare perspektiv. Exempel på...

Halvtidsutvärdering i Linköping

Halvtid i mandatperioden. Första halvan av den nuvarande mandatperioden har förflutit och behovet av Vänsterpolitik växer för var dag som går. Kontrasten mellan vänstern och högern växer samtidigt som samhällsutvecklingen går i fel riktning. I Vänsterpartiet är det våra medlemmar, inte eliten, som styr inriktningen på vår politiska agenda och vilka frågor vi driver starkast i kampen för ett rättvisare, mer solidariskt samhälle. Ni som är medlemmar i Vänsterpartiet i Linköping har nu i dagarna fått en digital förfrågan om att fylla i en medlemsenkät. Enkäten tar ca. 5 minuter att fylla i och denna information utgör ett för oss...

Debatt kring Värdmödraskap

Regnbågsveckan pågår i Linköping och ett stort antal aktiviteter anordnas under veckan för att bland annat belysa olika aspekter av HBTQ-personers rättigheter. Vi i Vänsterpartiet finns representerade vid ett flertal programpunkter och händelser under veckan. Idag avhandlades ämnet ”Värdmödraskap” i en debatt där Jessica Eek (Gruppledare för Vänsterpartiet, Linköpings kommun) deltog och framförde vårt perspektiv i frågan. En utförligare, mer informativ uppdatering kring händelser och en avslutande reflektion med en sammanfattning av intryck från veckan som helhet kommer postas här när vi formulerat våra bestående intryck i skriftlig text.

Regnbågsparaden 1 oktober

Lördag 1 oktober är det dags att fira den årliga Regnbågsparaden i Linköping. Vi bjuder härmed in alla som vill deltaga ihop med oss i paradtåget under Vänsterns flagg. Samlas med oss i Vänsterpartiet kl 11 i vår partilokal på St Korsgatan 13 och förfesta inför paraden! Vi bjuder på lättare tilltugg ihop med förberedelserna inför firandet. Regnbågsparaden i sig avgår kl 12 från Biskopsparken och avslutas i Trädgårdsföreningen för ett fortsatt färgglatt firande. Det är en självklarhet för oss i Vänsterpartiet att slå vakt om alla människors lika värde och individens rätt att älska den man vill. Vi står...