Vänsterpartiet i Linköping Blogg

Ny styrelse i Vänsterpartiet Linköping

På Vänsterpartiet Linköpings årsmöte lördagen den 4 mars valdes bland annat en ny styrelse för partiföreningen. Ny ordförande är ombudspersonen Ester Andréasson, 24. Förre ordföranden Björn Alling sitter kvar i styrelsen, men lämnar ordförandeposten då han finner uppdraget svårt att kombinera med sitt arbete där han pendlar utomlands. Övriga ledmöter i nya styrelsen är Åsa Walan, Emil Berg, Florian Wendorff, Kent Johansson, Linda Snecker och Monica Ericsson.

Kvinnors villkor i vårt samhälle måste uppmärksammas!

Onsdag 8 mars är det internationella kvinnodagen. För att uppmärksamma kvinnors villkor och möjligheter i vårt samhälle arrangerar Vänsterpartiet i Linköping tillsammans med Ung Vänster och Vänsterns Studentförbund flera aktiviteter under dagen. Det blir feministiskt självförsvar, föreläsning om feminism, debatt mellan Ung Vänster och KDU samt en demonstration på kvällen. Demonstrationen organiseras i samarbete med Linköpings Kvinnojour. Om alla dessa aktiviteter kan du läsa i kalendariet på den här sidan. Dessutom anordnas lördag 11 mars en feministisk konsert på Elsas Hus. Det blir olika sorters musik, radical cheerleading och poesi. Hjärtligt välkommen till alla våra aktiviteter i samband med internationella...

Vem är rädd för spöket?

I en debattartikel den 16 januari försöker Paul Lindvall propagera för en borgerlig regering inte genom att lyfta fram sin egen politik som kanske skulle vara det naturliga. Istället försöker han, som så många gånger förr, skrämmas med vänsterspöket och nog finns det anledning för Lindvall och högern att rädas en politik som omfördelar makt och resurser från de som har i överflöd till de som har det sämst i samhället. Vänsterpartiet slog vid vår kongress i Göteborg fast partiets politik de närmaste åren. Vänsterpartiet har gjort tydliga markeringar för att skapa arbete inom den offentliga sektorn. Behoven är idag...

Förslag på hälso- och sjukvårdspolitisk program

Kamrater! På medlemsmötet 8 september ska vi diskutera oss fram till ett remissvar på det hälso- och sjukvårdspolitiska programmet samt på det regionalpolitiska programmet. Förslaget på hälso- och sjukvårdspolitiskt program finns att ladda ner nedan.

Vänsterpartiets yttrande om Övningsområdet

Områdesprogrammet för utbyggnad inom Övningsområdet har som syfte att utveckla översiktsplanens intentioner beträffande utbyggnadsområdena i norr och nordväst. Här nedan följer Vänsterpartiet Linköpings yttrande, som antogs av medlemsmötet den 8 februari 2005. Vänsterpartiet vill först och främst framhålla att vi med glädje noterar att man, utifrån det yttrande vi lämnade över översiktplan för Övningsområdet, i möjligaste mån nu tagit hänsyn till den lösning vi ville se (”Stora naturreservatet”) i nuvarande områdesprogram. Vi anser att det är ett väl genomarbetat program, belyst ur olika aspekter på möjlig utformning av bl.a bostäder och infrastruktur. Det är dessutom rikt illustrerat med kartmaterial och...