Regionfullmäktige

Vänsterpartiet Linköping är aktiva i Regionens arbete för en bättre politisk styrning av offentlig verksamhet etc, i syfte att skapa ett rättvist och med jämlikt samhälle.
I Regionfullmäktige finns vi representerade med sammanlagt 6 mandat tillsammans med övriga partiföreningar i Region Östergötland.


Emil Broberg:
Gruppledare, ledamot i regionfullmäktige.
Jessica Eek: Ledamot i regionfullmäktige.
Draginja Femic: Ledamot i regionfullmäktige.
Ricardo Olivares: Ledamot i regionfullmäktige.
Franco Sincic: Ledamot i regionfullmäktige.
Malin Öst: Ledamot i regionfullmäktige.