Vem är rädd för spöket?

I en debattartikel den 16 januari försöker Paul Lindvall propagera för en borgerlig regering inte genom att lyfta fram sin egen politik som kanske skulle vara det naturliga. Istället försöker han, som så många gånger förr, skrämmas med vänsterspöket och nog finns det anledning för Lindvall och högern att rädas en politik som omfördelar makt och resurser från de som har i överflöd till de som har det sämst i samhället.
Vänsterpartiet slog vid vår kongress i Göteborg fast partiets politik de närmaste åren. Vänsterpartiet har gjort tydliga markeringar för att skapa arbete inom den offentliga sektorn. Behoven är idag stora. Alla som lever i verkligheten ser de allt för stora barn- och elevgrupperna i skolan liksom utmattningen hos all den personal som sliter i t.ex. äldreomsorgen. Vi kräver 200 000 nya arbeten inom offentlig sektor för att förändra detta.

Fler anställda inom offentlig sektor skapar också fler arbeten inom den privata, främst inom små och medelstora företag, då köpkraften ökar. Vänsterpartiet politik är en politik för fler arbeten både inom offentlig som privat sektor.

Vid kongressen slog partiet också fast att vi aldrig kommer ge efter för försämringar i arbetsrätten. Vi kräver att turordningsreglerna och företrädesrätten ska återinföras liksom att kollektivavtalen även måste garanteras även i framtiden. Vänsterpartiet kräver inte bara rätt till arbete utan också rätt på arbetet.

Med vänstern vid makten skulle den offentliga sektorn stärkas. Vi säger nej till fortsatta privatiseringar av till exempel vård och omsorg. De verksamheter som idag privatiserats ska på sikt återföras till att ägas gemensamt för att kunna styras demokratiskt.

Vänsterpartiet vill ha ett solidariskt skatte- och välfärdssystem. Vi grundar oss på det starka folkliga stöd som finns för att betala mer i skatt för en bra hälso- och sjukvård, förskola, skola, och äldreomsorg, där de stora behoven finns.

För att göra fler delaktiga i bygget av välfärden och få in mer skattepengar gäller att fler kommer i arbete. Vi vill ha åtgärder inom utbildning, forskning och infrastruktur för byggandet av ett långsiktigt hållbart samhälle och ökade satsningar på kommuner och landsting så att de kan anställa fler och höja lönerna i kvinnodominerade yrken.

Stärkt välfärd kräver stärkt finansiering. Därför måste det totala skatteuttaget öka och den offentliga sektorns andel av ekonomin tillåtas att växa. Det innebär samtidigt en omfördelning av samhällets resurser från män till kvinnor.

Det är detta som Paul Lindvall är rädd för. En politik som faktiskt skapar ett rättvisare samhälle där klyftorna minskar och människor kan känna sig trygga på arbetsplatserna. Ett samhälle där män makt minskar och kvinnornas ökar. Ett samhälle som sätter folkflertalets intressen i fokus och inte de redan besuttnas.

En stilla undran är när högern ska kunna stå för sin politik med försämringar och nedskärningar där de redan rika och mäktiga blir både rikare och mäktigare på bekostnad av alla oss andra?

Emil Berg, Partistyrelseledamot Vänsterpartiet

Du gillar kanske också...