Stoppa våldet mot Ecuadors ursprungsbefolkning!

– Vänsterpartiet kräver att den ecuadorianska regeringen respekterar folkets rätt att demonstrera
Striden står het i Ecuador. De senaste dagarna har präglats av massiva demonstrationer mot regeringens planer på att underteckna ett frihandelsavtal med USA. Trots de starka protesterna envisas President Alfredo Palacio med att skriva under ett frihandelsavtal som kommer att avsevärt försämra villkoren för landets bönder och ursprungsbefolkning, som får svårt att konkurrera med subventionerade jordbruksprodukter från USA.

Frihandelsavtalet som planerats bakom lykta dörrar går ut på att för USA-bolagen öppna Ecuadors ekonomi med billig arbetskraft, värdefulla naturtillgångar och en rik biologisk mångfald. Detta sker samtidigt som USA kommer att fortsätta att skydda sin marknad från ecuadorianska jordbruksprodukter. USA påtvingar Ecuador en patentlag, som går längre än WTO-avtalets regler och som i praktiken ger läkemedelsföretagen i USA monopol på licenser och medicintillverkning. Dessutom ger avtalet USA-bolagen helt unika möjligheter att stämma Ecuador om Ecuador upprättar vad USA betraktar som ”handelshinder” i form av lagstiftning på arbetsrättens område eller när det gäller miljöskydd.

I Latinamerika växer motståndet mot USA: s försök att ansluta hela kontinenten till frihandelsavtalet ALCA. Brasilien, Argentina och Venezuela har satt stopp för USA: s planer. Nu försöker USA trots det folkliga missnöjet istället ingå sådana frihandelsavtal med enskilda länder, så som nyligen skett med Peru och Colombia.

Det är ursprungsbefolkningens paraplyorganisation CONAIE som tog initiativet till demonstrationerna. Nu har även fackförenings- och miljörörelsen anslutit sig. Den ecuadorianska miljörörelsen menar att frihandelsavtalet kommer att öppna vägen för en ohämmad exploatering av Ecuadors natur. Ursprungsbefolkningen kräver också att det USA-ägda oljebolaget OXY ska kastas ut ur landet, då det brutit mot de avtal som skyddar miljön, ursprungsbefolkningens territorium och de anställdas rättigheter.

Den ecuadorianska regeringen har bemött demonstrationerna med brutalt våld. Kravallpoliser har satts in och man skjuter skarpt mot demonstranterna. Människorättsorganisationer rapporterar om massiva arresteringar. Undantagstillstånd har nu införts och den sittande regeringen har sagt sig vara beredd att ta till militärt våld och därmed bryta mot demokratiska och mänskliga rättigheter för att stoppa protesterna.

-Vänsterpartiet kräver omedelbart stopp på våldet mot ursprungsbefolkningens fredliga demonstrationer. Massarresteringarna och beskjutningen av demonstranter strider mot FN: s konventioner om mänskliga rättigheter. Vi kräver att de gripna demonstranterna släpps fria.

-Vänsterpartiet kräver att den ecuadorianska regeringen respekterar folkets rätt att demonstrera. Vi solidariserar oss med det ecuadorianska folkets demokratiska rätt att få yttra sig, demonstrera och själv bestämma sin framtid.

-Vänsterpartiet solidariserar sig med det ecuadorianska folkets försvar av landets lagar när det gäller miljöskydd och arbetsrätt.

-Vänsterpartiet kräver att ursprungsbefolkningens rättigheter respekteras.

Vänsterpartiet
Internationella utskottet

Du gillar kanske också...