”Män har mer makt än kvinnor”

Under våren kommer Vänsterpartiets representanter i Linköping och länet att presenteras under olika former på hemsidan. Först ut är Vänsterpartiet Linköpings ordförande Ester Andreásson.
Ester är ordförande i Vänsterpartiet Linköping sedan föreningens årsmöte den
4 mars. Hon har varit medlem i Vänsterpartiet i drygt två år, och har
dessförinnan ett långt engagemang i Vänsterns Studentförbund bakom sig.

Hon började engagera sig politiskt för att hon vill ändra på de stora
orättvisorna i samhället. ”Alla har inte lika möjligheter att göra fria val
och utvecklas som människor.” säger Ester. ”Män har mer makt än kvinnor,
VD:ar har större ekonomiska resurser än undersköterskor och infödda
svenskar större möjligheter än invandrare. Jag gick med i Vänsterpartiet för
att jag vill vara med och skapa ett samhälle där alla har lika möjligheter
att göra fria livsval, val som inte begränsas av exempelvis kön, klass eller
etnicitet.”

Esters kommunpolitiska hjärtefråga är, om hon bara får välja en, kulturen:
”Kulturen är en befriande kraft. Den ger oss möjligheter att uttrycka tankar
och känslor, och tillgång till upplevelser av sådant vi annars inte kan
känna till. Den kulturpoltik som Vänsterpartiet för här i Linköping syftar
till att motverka den sociala snedfördelningen av kulturresurserna och
överbrygga klyftor mellan kvinnor och män, mellan invandrade och
svenskfödda, mellan unga och gamla, mellan fattiga och rika. Jag vill att
kulturen ska föras ut till människors vardag, till bostadsområden, skolor
och arbetsplatser.” Ester arbetar med just dessa frågor mycket konkret, då
hon är Vänsterpartiets företrädare i Kultur- och Fritidsnämnden sedan hösten
2004.

Hennes vision för Vänsterpartiet Linköping är att skapa en levande
partiförening där alla får plats, och som är mottaglig för alla
kommuninnevånares åsikter och idéer, inte bara partimedlemmars.

Föreningens ordförande kommer ursprungligen från Småland, men flyttade till
Linköping våren 2002 för att läsa vid Linköpings Universitet. Ester har
pluggat statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi. Sedan hon blev klar
med sin examen i statsvetenskap våren 2005 har hon arbetat som administratör
och vårdbiträde. Nu arbetar Ester som ombudsperson för Vänsterns
Studentförbund.

Ester är 24 år och bor med sin man och katten Tiger i lägenhet i Södra
Berga. Sin fritid tycker hon om att spendera tillsammans med goda vänner
över en hemlagad middag eller tillsammans med en god bok.

Du gillar kanske också...