Stoppa våldet i Turkiet!

Uttalande från Vänsterpartiet med anledning av de senaste dagarnas våldsdåd i många kurdiska städer i Turkiet.
Turkiska säkerhetsstyrkor och polis har öppnat eld mot civila kurder i Diyarbakir i sydöstra Turkiet. Säkerhetsstyrkorna dödade åtta vuxna och två barn som demonstrerade mot att 14 kurder dödades veckan dessförinnan. De demonstrerande möttes av ett blint urskiljningslöst våld från säkerhetsstyrkorna sida.
Inom den turkiska statsapparaten finns starka krafter som motsätter sig Turkiets omvandling till en modern demokratisk stat som respektera mänskliga rättigheter. Dessa krafter söker också med våldsmedel undertrycka de rättigheter som tillkommer etniska minoriteter i Turkiet.
Kurdiska organisationer, som i den situation som nu råder, har sagt att man fördömer våldet och att den som bemöter våldet med våld begår ett allvarligt misstag. De spelar endast fascistiska och icke-demokratiska krafter i händerna. Vad de sistnämnda krafterna inte vill ha just nu är fred eftersom fred gynnar en demokratisk utveckling i Turkiet.
Turkiets ambitioner att bli medlemmar i EU lär knappast förverkligas så länge våldsdåden pågår. Människorna i de kurdiska städerna i Turkiet har fått nog av alla elände, vad de behöver är frihet och att Turkiet lever upp till de internationella konventioner som man har undertecknat.
Vänsterpartiet kräver:
– ett slut på våldet som drabbar den civila befolkningen. De turkiska företrädarna bör fördöma våldsanvändningen precis som de kurdiska har gjort
– att de skyldiga ställs inför rätta
– att den turkiska staten framför sina ursäkter och kondoleanser och utbetalar skadestånd till de drabbade.
Vänsterpartiet 2006-04-03
Lars Ohly, partiordförande
Alice Åström, vice partiordförande och utrikespolitisk talesperson
Anki Ahlsten, partisekreterare
Ulla Hoffmann, riksdags- och partistyrelseledamot

Du gillar kanske också...