Gå och rösta på VSF

Vänsterpartiets studentförbund, VSF, ställer upp i Filosofiska fakultetens kår, STUFFs, kårval. Valet inleds idag och avslutas den6 april. Gå och rösta för en socialistisk och feministisk kårpolitik!
VSF:s kårpolitik i StuFF
Vänsterns Studentförbund är ett socialistiskt och feministiskt förbund. Vi strävar efter en jämställd högskola och ett starkt studentinflytande samt rättvisemärkta och ekologiska alternativ. Vi vill även att Linköpings universitet ska införa en vetenskaplig grundkurs på alla utbildningar och att förbindelsen mellan Campus Valla och Campus Norrköping förbättras.

Vårt samhälle är patriarkaliskt, det är ett mönster som finns i hela världen. Även om det har gjorts stora framsteg i jämställdhetsfrågan så återstår väldigt mycket att göra. Linköpings universitetet har lovat att genusperspektiv ska införas i all utbildning men fortfarande är kvinnor underrepresenterade, bland annat inom kurslitteraturen. Därför vill Vänsterns Studentförbund jobba för en jämn könsfördelning inom kurslitteraturen, det vill säga att litteratur av det underrepresenterade könet väljs vid lika kvalitet.

Studenterna får inte samma grund att utbilda och lära sig. VSF vill införa en vetenskaplig grundkurs som visar på de olika perspektiv som finns inom utbildning och forskning. Olika förutsättningar inom utbildningar skulle jämnas ut om alla studenter erbjöds möjligheten att lära sig bra studieteknik. Förbättra studenternas ekonomi. Idag är det dyrt att vara student. Enligt en kampanj från SFS har studiemedlens värde sjunkit med 25 % sedan 1990. Varken hyror eller CSN-lånet är inflationsanpassade är viktiga faktorer bakom studenternas ansträngda ekonomi. Som ett första mål vill VSF därför höja bidragsdelen med det slutgiltiga målet att införa studielön. Detta är viktigt framförallt ur ett klassperspektiv eftersom många studenter med arbetarklassbakgrund avstår från att studera på grund av de ekonomiska riskerna.

Rättvisemärkta och ekologiska produkter på campus. Arbetare i u-länderna exploateras dagligen så att vi i väst kan köpa billiga produkter. Detta måste ändras och därför ska tillgången på rättvisemärkta och ekologiska produkter på vårt universitet förbättras.

Universitet erbjuder många utbildningar från morgon till kväll på båda campus och det är väldigt bra. Men att campusbussen slutar gå redan vid kl. 17 är något vi är kritiska till. Campusbussen ska vara tillgänglig för alla, även de som läser kvällskurser. Därför kräver vi campusbussar fram till kl. 22 på vardagar.

För ett bättre universitet rösta på Vänsterns Studentförbund!

Listan i rangordning
01. Florian Wendorff
02. Linda Snecker
03. Jon Hauge
04. Maria Nygren
05. Erik Johnsson
06. Eleonor Bredlöv
07. Isyan Tamburaci
08. Thérese Ohlsson
09. Eylem Tamburaci
10. Stina Johnsson
11. Lisa Blomquist
12. Emil Berg

Besök gärna VSF Linköpings hemsida: http://www.vsflkpg.org/

Du gillar kanske också...