Utöka möjligheterna till handel i centrum

Emil Berg föreslår i en motion till Linköpings kommunfullmäktige att man bland annat ska ta bort parkeringen från Hospitalstorget och bereda plats för handel eller restaurangverksamhet.
Här kan du läsa hela motionen:

Utöka möjligheterna för handeln i City

En levande stadskärna som inte konkurreras ut av externa köpcentra är någonting som kommunen sagt sig eftersträva. Ett problem som handlarna framfört vid olika tillfällen är bristen på attraktiva affärslokaler. En möjlighet för kommunen att öka attraktiviteten på vissa lägen är att öka tillgängligheten får gående och förhindra biltrafik, det vill säga skapa fler gågator.

Ett stråk som idag har mycket butiker är sträckningen Nygatan från Trädgårdstorget till Hospitalstorget och vidare Bokhållaregatan mot Stora torget. Denna sträcka skulle i framtiden kunna bli en mycket mer attraktivt affärsområde om biltrafiken försvann och man istället i samarbete med handlarna utvecklade ett område med tilltalande gågator.

Hospitalstorget skulle också kunna utvecklas positivt om biltrafiken och parkeringarna försvann och istället ersattes av kommersiell verksamhet antingen i form av handel eller café- och restaurangverksamhet.

Jag yrkar att

Kommunfullmäktige uppdrar till Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna att utveckla det ovan beskriva områden i angiven inriktning

Emil Berg
Vänsterpartiet

Du gillar kanske också...