Alkoholens hälsonytta tveksam

Länge har det påståtts att nykterister löper större
risk att drabbas av hjärtsjukdomar än den som dricker
måttligt. Ett forskarlag under ledning av Kaye
Fillmore vid University of California har granskat 54
vetenskapliga studier som hävdat detta. Men – och ett
stort MEN!
Studierna har inte justerat gruppen nykterister för
dem som av sjukdom eller av ålder slutat dricka. Kay
Fillmore och hennes forskarlag har gjort detta, gjort
gruppen representativ för en jämförelse med
måttlighetskonsumenter. När denna vetenskapligt
riktiga korrigering gjorts visar det sig att de 54
studierna inte kan visa att alkoholen har någon
skyddande effekt mot hjärtsjukdom. Nykterister drabbas
alltså inte i högre grad av hjärtsjukdom än
måttlighetskonsumenter.

Kaye Fillmores forskarlag har inte granskat studier
som hävdar alkoholens nytta vid typ2 diabetes, demens
och magsår, men sätter frågetecken även för studier
som påstår detta. Alkoholens nytta som skydd mot
hjärtsjukdom kvarstår alltså än att bevisa.

Per-Åke Andersson (v),
Ledamot i Landstingets folkhälsoberedning

Du gillar kanske också...