Stärk de sämst ställda barnfamiljerna

I en motion till kommunfullmäktige kräver vänsterpartiets Emil Berg att barnfamiljer med barnbidrag ska få tillgodoräkna sig den höjning som genomfördes under hösten.
Här kan du läsa hela motionen:

Stärk de sämst ställda barnfamiljerna

Under hösten 2005 höjdes barnbidragen med 100 kr. Ett välbehövligt tillskott till barnfamiljernas ekonomi. Dock har denna höjning inte kommit de barn som behöver den mest till del. Genom att höjningen av barnbidraget avräknas mot socialbidraget så har ökningen uteblivit för många behövande ibland annat Linköping.

Den främsta anledningen till att staten höjde barnbidragen var att just barnfamiljerna har varit ekonomiskt eftersatta och deras ekonomi är i behov av att stärkas. Tanken var knappast att kommunerna skulle räkna in barnbidraget som en besparing på socialbidragsutbetalningarna.

Jag yrkar att

Linköpings kommun justerar socialbidragsnormen så att barnfamiljer kan tillgodoräkna sig barnbidragshöjningen om 100 kr.

Emil Berg
Vänsterpartiet

Du gillar kanske också...