Kommunala kostnader för tandvård

I en interpellation till kommunfullmäktige frågar Vänsterpartiets Emil Berg vilka kostnader som kommunen har för tandvård för de som inte har råd att betala de höga kostnader som tandvården idag för med sig.

Läs interpellationen här


 


Kommunala kostnader för tandvårdDe återkommande rapporterna om ökade klasskillnader i människors tandhälsa är oroande. Svensk tandvårdspolitik bidrog länge till att minska skillnaderna. Efter avreglering av tandvården har priserna skjutit i höjden och allt färre känner sig ha råd att besöka tandläkaren.Dagens situation leder dels till att de som har det allra sämst tvingas prioritera bort tandläkarbesök samt att tandhälsan blir så dålig att man tvingas till tandläkaren för att göra större och dyra ingrepp. Ofta till en mycket hög kostnad. De som själva inte klarar av att bära denna kostnad söker ofta socialnämndens stöd.Med anledning av detta vill jag därför fråga         hur stora kostnader har kommunen för tandvård?


         vilka bedömningar görs av behovet av tandvård?


         vilka förebyggande insatser görs för att minska risken för en försämrad tandhälsa hos medborgarna?Emil Berg

Vänsterpartiet Linköping

Du gillar kanske också...