Dags för en modern energipolitik

Som punkt tre i valkampanjen kräver Vänsterpartiet en modern energipolitik för framtiden!
Klimatförändringarna skulle kunna betecknas som vår tids ödesfråga. Utvecklingen går
snabbt åt fel håll och bara de senaste åren har vi sett effekterna i form av stormar,
översvämningar och extrem torka. Utsläppen från fossila bränslen är en av de främsta
orsakerna till klimatförändringarna. En kraftigt minskad förbrukning av olja, kol och
naturgas är en nödvändighet för att vända utvecklingen. Sverige har alla förutsättningar
att bli ett föregångsland i den processen.
Vänsterpartiet har ställt som mål att vi ska minska utsläppen från fossila bränslen med
80 procent inom femton år. Det kräver utbyggnad av kollektivtrafiken, satsningar på
alternativa bränslen och inte minst på forskning och utveckling av miljöteknik. Förutom
de givna vinsterna för miljön innebär sådana satsningar också att konkurrenskraftiga
jobb skapas i en bransch som definitivt har framtiden för sig.
De borgerliga partierna biter sig fast vid förlegade energislag som kärnkraft och vill lösa
problemen med ökande bilism genom att bygga nya vägar. Man motsätter sig
verksamma metoder som biltullar och alternativa energikällor. Med en borgerlig regering
skulle vi ägna fyra år åt att ytterligare bygga in oss i ett ohållbart beroende av
miljöskadliga energikällor. Det är dags för en offensiv och modern energipolitik i Sverige.
Den politiken har vänsterpartiet.

Du gillar kanske också...