Socialism och feminism på Tekfak

Vänsterns studentförbund ställer denna vecka upp i kårvalet till Tekniska fakultetens kår Linteks fullmäktige. För alla er som läser på universitetet så är det ett bra tillfälle att hjälpa till att flytta fram vänsterns positioner.
Våra kandidater är:
Axel Landgren
Carl Ingemarsson
Gustav Andréasson
Hanna Svensson
Martin Johnsson

Vänsterns Studentförbund vill i LinTek arbeta med följande frågor:

Genusperspektiv på utbildningen
Många tror att det är omöjligt att införa ett genusperspektiv på en teknisk utbildning. Vi är övertygade om att den här föreställningen är felaktig. Vi och kursernas utformning påverkas precis som allt annat av de rådande maktstrukturerna och männens överordning. Ett genusperspektiv på kurserna skulle också ge studenterna ett genusperspektiv på livet, något som gagnar samhället i stort. Vi i Vänsterns studentförbund vill att universitetet ska se till att ett genusperspektiv införs på alla kurser.

Vetenskaplig grundkurs
En vetenskaplig grundkurs som behandlar vetenskapshistoria, vetenskapliga metoder och genuskunskap skulle tjäna till att ge studenterna en stabil vetenskaplig grund och uppmuntra kritiskt tänkande. Sådana kurser kan studenter redan idag läsa, som valbara kurser senare utbildningen. Vi tror att en vetenskaplig grundkurs i början av utbildningen skulle göra det lättare för studenter att tillgodogöra sig utbildningen. Vi i Vänsterns studentförbund vill införa en obligatorisk vetenskaplig grundkurs i början av varje utbildningsprogram på LiTH.

Studenters ekonomi och social snedrekrytering
Att studera är en samhällsnyttig verksamhet och det inte ska finnas några ekonomiska hinder för människor att studera. Studenter behöver ett ekonomiskt skyddsnät vid olyckor eller sjukdom, som garanterar studenterna en trygg livssituation. Alla studenter är inte unga och obundna med föräldrar att vända sig till när något oförutsett inträffar. Detta gör det riskfyllt för studenter utan eget ekonomiskt skyddsnät att studera, och en tryggare ekonomisk situation skulle minska den sociala snedrekryteringen. Vi i Vänsterns studentförbund vill förbättra studenters ekonomi för att minska social snedrekrytering.

Rättvise- och miljömärkning
Hållbar utveckling är nödvändigt både för oss som lever nu och särskilt för kommande generationer. Ett sätt att arbeta för en hållbar utveckling är att konsumera produkter som är ekologiska och närproducerade. Det är också viktigt att ta ställning för alla människor lika möjlighet till ett drägligt liv. Genom att handla rättvisemärkt stödjer man produktion där arbetarna och deras familjer garanteras social trygghet, utbildning, rimligt betalt och inflytande över sin arbetssituation. Vi vill att LinTek och LiU ska ta sociala och miljömässiga hänsyn i sin konsumtion, genom att välja produkter som är miljö- och rättvisemärkta.

Fri programvara på universitetet
Fri programvara är programvara vars källkod är tillgänglig och där det är tillåtet att själv göra ändringar i programmet och dela med sig av resultatet. Om du röstar på oss i valet så kommer vi att arbeta för att kåren själv i så stor utsträckning som möjligt skall använda fri programvara. Vi i Vänsterns studentförbund vill att LiU och LinTek i större utsträckning ska använda fri programvara.

Du gillar kanske också...