Gör upp med diktaturen!

Svenska medier har framställt situationen i Vitryssland som likartad den i Ukraina. I själva verket finns få eller inga likheter.
I Vitryssland genomförde president Lukasjenko 1996 en statskupp som innebar att han upplöste parlamentet och tillsatte ett som passade honom själv bättre. Han hade skaffat sig god kontroll över polisen och säkerhetsapparaten. Informationsflödet från övriga världen täpptes till. Den regimkritiska pressen tystades. De val som nyligen genomfördes i landet vanns med valfusk genom att det var Lukasjenkos folk som utsetts till de valkommittéer som skulle sköta valproceduren. Dessa brydde sig inte ens om att räkna röstsiffrorna utan inrapporterade ett ur regimens synvinkel lämpligt valresultat till den centrala valkommissionen. Valobservatörer från OSSE (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) underkände valresultatet. Men det var de inte ensamma om. Det gjorde även De vitryska kommunisternas parti – ett parti som har uppfattningar liknande det svenska vänsterpartiets.

Jag träffade representanter för kommunisterna i Vitryssland när dessa var i Sverige på besök. Jag blev då än mer övertygad om vikten av att arbeta för demokrati och öppenhet i Lukasjenkos diktatur.

Att Lukasjenkos regim skulle ha inneburit några framsteg för befolkningen är fullständigt fel. På tio år har den vitryska ekonomin krympt till hälften. Samtidigt har förtrycket hårdnat och aktiva i oppositionspartier utsätts dagligen för trakasserier och hot. Det är dags att göra upp med diktaturen!

Lasse Ohly

Du gillar kanske också...