Energiomställning skapar jobb

Sex branschorganisationer uppger att satsningarna på förnybar energi leder till 168 500 nya arbetstillfällen till år 2020. Det visar en kartläggning som vänsterpartiet har gjort.
– 170 000 är dock en låg siffra. Det kan bli mångdubbelt fler då alla branscher inte är med i undersökningen, säger Emil Berg partistyrelseledamot från Linköping.

Vänsterpartiet ser resultatet som en fingervisning om den potential som energiomställningen innebär för arbetsmarknaden. Bland annat ingår organisationerna Lantbrukarnas Riksförbund, Återvinningsindustrierna och Exportrådet i undersökningen.

– Rapporten visar att energiomställningen skapar arbete. Det är dags att lägga undan föreställningen att en radikal miljöpolitik förhindrar en god ekonomisk utveckling, menar Berg.

Vänsterpartiet har som målsättning att utsläppen av växthusgaser ska minska med 25 procent mellan 1990-2020. Partiet vill även minska den fossila bränsleförbrukningen med 80 procent inom femton år.

Läs hela undersökningen här: http://www.vansterpartiet.se/cs-media/xyz/000032076.pdf

Du gillar kanske också...