Fixa jobben istället!

Borgaralliansen går till val på att sänka ersättningen från a-kassan. Moderaterna försöker ge sken
av att vara det nya arbetarpartiet, och påstår att försämrad a-kassa ska minska arbetslösheten.
Men vad de föreslår innebär bara försämringar för både arbetslösa och arbetande.

De nya jobben i borgarnas Sverige ska skapas på en arbetsmarknad med låglönejobb av den typ
som i USA kallas ”five dollar jobs”. Det är jobb som folk inte kan försörja sig på och som skapar
djupare klyftor och nya sociala problem.

Moderaternas nya ”arbetarpolitik” bygger på att de arbetslösa straffas med låga ersättningar och
jagas om de inte accepterar att arbeta under usla villkor. En anständig arbetarpolitik fokuserar på
de riktiga problemen på arbetsmarknaden, nämligen att se till att det finns arbete åt alla. Det
tycker Vänsterpartiet är ett bättre sätt att minska kostnaderna för a-kassan.

Emil Berg
Partistyrelseledamot vänsterpartiet

Du gillar kanske också...