Moderaterna – lika antifackliga som alltid

Vänsterpartiet tycker att det är bra att politikerna har lämnat över frågan om arbetsvillkoren till
arbetsmarknadens parter. Vi ser viktiga värden i att arbetande själva engagerar sig och
medverkar till att förbättra sina arbetsvillkor. Därför värnar vi om möjligheterna för de arbetande
kan organisera sig fackligt för att vara en stark motpart till arbetsgivarna.

Moderaternas politik är fackföreningsfientlig. De vill höja medlemsavgiften i a-kassan, ta bort
avdragsmöjligheterna för medlemskap i både a-kassa och facket och försämra villkoren i akassan.
Samtidigt lämnas arbetsgivarsidans avdragsrätt orörd. Politiken syftar till att försvåra de
arbetandes möjligheter att organisera sig fackligt och vara en stark motpart. På det här sättet slår
de undan fötterna för de arbetande att själva kunna kämpa för sina arbetsvillkor.

Det är inte trovärdigt att ett parti som Moderaterna i ena stunden påstår sig värna den svenska
arbetsmarknadsmodellen, samtidigt som de för en politik som saboterar möjligheterna för facket
att kunna vara en part i den modellen.

Emil Berg, partistyrelseledamot Vänsterpartiet

Du gillar kanske också...