Feministiskt självförsvar – en väg till jämställdhet!

Samhället vi lever i är inte jämställt. Våra liv präglas av normer, värderingar och
regler som definierar hur vi ska känna, tänka och uppträda, utifrån det kön
vi råkat födas till. Kvinnor och tjejer utsätts systematiskt för olika
former av orättvisor och trakasserier. Det kan innebära allt ifrån att man
får mindre uppmärksamhet i klassrummet eller lägre lön än manliga kollegor,
till dåligt självförtroende, självsvält och självmordstankar.

Många tjejer och kvinnor utsätts dagligen för sexuella trakasserier.
Nedsättande omdömen grundade på kön tillhör ofta vardagen och fysiska
trakasserier och ovälkomna närmanden är vanliga. Många lever varje dag i
rädsla, undergivenhet och rädsla för övergrepp.

Bland de grövsta uttrycken för mäns makt över kvinnor finns misshandel och
våldtäkt. Sexualiserat våld handlar om att hela tiden påminna om vilket kön
som har makten, i hemmet, på arbetsplatsen, i skolan eller i ett förhållande.

Ett sätt att förändra könsmaktsordningen är att lära sig feministiskt
självförsvar.

Träning i feministiskt självförsvar syftar till att stärka kvinnors
självkänsla, ge dem kunskap om hur man undviker farliga situationer och om
hur man rent fysiskt tar sig ur dem.

Det är viktigt för kvinnor att i grupp få möjlighet att samtala om sina
erfarenheter och inse att man inte är ensam om att ha drabbas av mäns
trakasserier eller övergrepp. Det handlar om att få sätta ord på vad man upplevt och
upplever, om att se det strukturella i mäns trakasserier av kvinnor, om att
inse att man aldrig själv bär ansvaret för ett övergrepp och om att få
kunskap om vilka rättigheter man har.

Feministiskt självförsvar handlar också om att lära sig att använda sitt kroppsspråk och sin röst så att man får ett självsäkrare kroppsspråk och ett bättre självförtroende, att man börjar ta plats och kräva utrymme. Det handlar ytterst om att veta och få träna på, hur man
tar sig ur ett angrepp, vad man försvarar sig med, och hur man riktar sitt
motangrepp. Vetskapen om att man klarar av att försvara sig ger självförtroende och trygghet.

I dagens samhälle är utbildning i feministiskt självförsvar ett viktigt steg att ta
för att stärka tjejers och kvinnors plats i det offentliga rummet. Därför
erbjuder Vänsterpartiet en prova-på-kväll med feministiskt självförsvar,
öppen för alla Linköpings kvinnor. Platsen är Elsas Hus och tidpunkten är
torsdag 11 maj kl. 18. Välkommen!

Monica Ericsson, gruppledare Vänsterpartiet Linköping
Ester Andréasson, ordförande Vänsterpartiet Linköping

Du gillar kanske också...