Miljöpartiet är för privatiseringar

Ett samarbete måste präglas av viljan att komma överens och respekt för andras uppfattningar. Tyvärr måste jag konstatera att viljan inte alltid finns hos miljöpartiet. Ibland väljer de att göra upp med högeralliansen.
Miljöpartiet vill driva igenom en lag om fri etableringsrätt för förskolor tillsammans med högeralliansen. Det innebär ännu en privatisering och försvårar arbetet med att skapa en sammanhållen skola och förskola för alla på lika villkor.

Vi riskerar kaos i kommunerna när det blir fritt fram att starta förskolor. Kommunerna får problem att planera verksamheten och kostnaderna kan öka med 750 miljoner kronor, eftersom kommunala förskolor fortsätter att ha ett ansvar för alla barn medan de privata förskolorna kan välja bland barnen. De pengarna kunde ha använts till att anställa fler eller till att höja kvinnors löner.

Mer allvarligt är att det blir fritt fram att starta religiösa förskolor. Vi har sett många exempel på hur religiösa skolor tänjer på gränserna för lagstiftning eller grundläggande demokratiska värderingar. Skolor där elever utsätts för våld. Skolor där eleverna inte får undervisning i sex- och samlevnad. Skolor som motverkar jämställdhet. De religiösa skolorna leder till ökad segregation då eleverna sällan möta får möta barn och ungdomar med annan etnisk bakgrund.

Den lag om fri etableringsrätt för förskolan som miljöpartiet och högeralliansen föreslagit i riksdagen innebär att kommuner inte kan säga nej till religiösa förskolor. Det är inget annat än ett borgerligt haveri. Vi som arbetar för en bra och likvärdig skola för alla måste göra allt för att förslaget röstas ner.

Lasse Ohly

Du gillar kanske också...