Den svenska regeringen borde föra dialog med Hamas

Företrädare för Vänsterpartiet har träffat den palestinske flyktingministern Atef Adwan från Hamas-regeringen vid ett gemensamt möte med riksdagsledamöter från flera andra partier.
– Vi är långt ifrån överens med Hamas i alla frågor, men Atef Adwan besöker Sverige som representant för en folkvald palestinsk regering, då är det rimligt att föra dialog med honom alldeles oavsett hur man ser på konflikten i övrigt, säger Alice Åström, förste vice ordförande i Vänsterpartiet, och ledamot av riksdagens utrikesutskott.
Vänsterpartiet menar att dialog med alla parter är det enda sättet att lösa Palestinakonflikten, och att det är djupt olyckligt att inga representanter för den svenska regeringen vill träffa Hamas. Vi menar att den väg som den norska regeringen valt hade varit att föredra, där representanter för norska UD kommer att träffa Hamas.

– Sverige hade kunnat spela en viktig utrikespolitisk roll här, men istället väljer man att låta bli. Det är djupt olyckligt. Den svenska regeringen avstår hellre från att göra en insats för fred och dialog, än att riskera att reta de övriga EU-ländernas regeringar. Det känns väldigt långt ifrån den aktiva utrikespolitik som en gång gav Sverige så stor internationell respekt, säger Alice Åström.

När den svenska regeringen vägrar samtala med den ena parten skickar det märkliga signaler om hur man ser på konflikten.

– Det massiva israeliska övervåldet och ockupationen är själva grunderna i konflikten. De måste upphöra. Våld och terror är ingen framkomlig väg till palestinskt oberoende, och vi tar naturligtvis avstånd från detta, men det är viktigt att vara tydlig med att det här inte är en konflikt mellan två jämbördiga parter. Den israeliska ockupationen av Palestina måste upphöra, säger Alice Åström.

Du gillar kanske också...