Moderat cynism blottlagd

När Niklas Borg (m) går i svaromål på en artikel om arbetslösheten och den moderata politiken är den moderata cynismen kanske tydligare än någonsin. Borg skriver att (m) ser det ser det stora utanförskapet och att man har lösningar på problemet. Som ledamot i socialnämnden, där Borg också sitter, är det svårt att ta detta på allvar. Här har Borg stora möjligheter att arbeta mot utanförskap men visar i nämnden upp moderaternas sanna ansikte.
Trots att kommunen inte klarar av att utreda anmälningar som kommer in under lagstadgad tid, vilket redan det är lång tid, anser inte Borg att detta är någonting som kommunen bör satsa resurser på att åtgärda. Det är lätt att prata om utanförskap i teorin men när det kommer till praktiken så väljer Borg att stilla titta på samtidigt som de mest utsatta barnen i Linköping får betala priset.

När (m) talar om sig själva som det nya arbetarpartiet visar det också på att moderat politik inte är någonting annat än tomma ord. Moderaternas partisekreterare har i olika artiklar bland annat sagt att detta inte är någonting annat än en gimmick för att få medial uppmärksamhet, politiken ligger fast är hans budskap. Detta syns inte minst i den moderata budgeten som man lade i riksdagen. Här vill man ytterligare sparka på dem som befinner sig i de mest utsatta situationerna i samhället. Det handlar om sänkta ersättningar i A-kassa, sjukförsäkring, högre priser på medicin, ytterligare karensdag, sänkt föräldrapenning och så vidare. Det här är frågor som är avgörande för en stor mängd människors vardag i Sverige, men inte för Niklas Borg som i sin artikel avvisar diskussionen om ersättningsnivåer som mer eller mindre ointressant.

Vänsterpartiet har en politik för att få människor i arbete. Vi vill satsa stora offentliga medel på att åter bygga upp välfärden till en anständig nivå. Vi vill under kommande mandatperiod anställa minst 200 000 människor i offentlig sektor. Detta får fart på ekonomin och även den privata sektorn kommer att gynnas av detta. Vi vill också att storföretagens vinster mer aktivt ska användas till investeringar och anställningar än till aktieutdelning till de redan rika. Vi vill skapa en trygg arbetsmarknad med bra anställningsförhållanden inte en moderat arbetsmarknad där den starka belönas och de svaga får stryk.

Emil Berg
Partistyrelseledamot Vänsterpartiet

Du gillar kanske också...