Gammal retorik eller verkligheten?

I en debattartikel i Östgötacorrespondenten 18/5 skriver Lars Herrström med anledning av en debattartikel från Emil Berg att vänstern bara har samma gamla retorik. Här är Emil Bergs svar.
Svar till Lars Herrström

Lars Herrström (LH) suckar när han läser mitt inlägg den 16 maj. Utifrån hans egna politiska ställningstaganden gör han rätt. För den som tycker att den borgerliga alliansen har ”fräscha idéer och friska tag” så borde vänsterns politik inte framstå som bra. Det är fullt naturligt. Vi vill inte ha en total nedmontering av den svenska välfärdsmodellen som de borgerliga partierna försökte med sist de satt vid makten.

LH frågar också vad vänsterpartiet har gjort de senaste fyra åren. Vänsterpartiet har haft ett budgetsamarbete med regeringen. Detta har inneburit att vi till vissa delar fått genomslag för vår politik men väldigt långt ifrån i allt, det gäller inte minst inom utrikespolitiken, flyktingpolitiken eller jämställdhetsarbetet. Under den sista mandatperioden har till exempel kommuner och landsting tillförts 16 miljarder kronor. Pengar som har gått till att förbättra kvaliteten i skolan och förbättra sjukvården. Dessa pengar hade aldrig kommit utan vänsterns medverkan. Dock nöjer vi oss inte med detta. Med ett starkare vänsterparti kan vi få ett större genomslag för vår politik som skapar förutsättningar för minskad arbetslöshet, ökat jämställdhet och minskade orättvisor.

Sverige är idag rikare än någonsin. Dock är resurserna väldigt ojämlikt fördelade. Detta är för LH gammal vänster retorik, för oss är det verkligheten. Den vill vi förändra! Vi vill använda offentliga medel för att ytterligare förbättra kvaliteten i vården, skolan och omsorgen. Vi vill satsa resurser för att minst 200 000 personer ska anställas inom denna sektor. Vi vill arbeta för en omfattande tandvårdsreform där tandvården ska räknas in i högkostnadsskyddet. Vi vill arbeta för en snabbare energiomställning för att skapa ett hållbart samhälle för framtiden. En röst på vänsterpartiet är en röst på en politik för arbete och rättvisa för alla.

Emil Berg
Partistyrelseledamot Vänsterpartiet

Du gillar kanske också...