Moderaterna fortsätter blunda för problemen

I en pågående debatt i Corren hävdar moderaternas Niklas Borg att lösningen på problemen med att kommunen inte klarar av att utreda anmälningar mot barn i tid inte är mer resurser utan effektiviseringar av verksamheten. Här är Emil Bergs svar.
Lösningen är inte alltid mer pengar, men ibland är det faktiskt så även om Niklas Borg försöker blunda för verkligheten. Borg vill komma tillrätta med socialnämndens oförmåga att utreda anmälningar mot barn inom den lagstadgade tiden om fyra månader genom effektiviseringar av verksamheten. Detta trots att Borg mycket väl vet att de som idag handlägger dessa utredningar har en mycket hög arbetsbelastning och arbetar mycket hårt för att hinna i tid.

Om man med befintlig personalstyrka ska komma till rätta med problemen, som Borg vill, så finns det ju två alternativ. Antingen så är personalen lat och måste jobba hårdare eller så måste personalen göra mindre insatser i varje utredning för att ”effektivisera” sitt arbete. Inte något av detta alternativ kan accepteras då både personal och de drabbade barnen blir lidande.

Även om Moderaterna inte sitter i majoritet, men är ändå allt som oftast rörande överens med socialdemokraterna, så måste man ändå stå till svars för den politik man säger sig vilja föra. Det är valår och väljarna bör få veta vad en röst på de borgerliga innebär och Moderaterna kommer aldrig att bli trovärdiga i denna fråga så länge som de inte presenterar förslag som är förankrade i verkligheten.

Vänsterpartiet ser detta som ett av de allra allvarligaste problemen i Linköpings kommun. Vi vill därför så snart det är möjligt tillskjuta resurser för att minska utredningstiderna. Det är den enda rimliga åtgärden om man inte är beredd att stilla se på hur barna lidande förlängs i Linköpings kommun.

Emil Berg
Partistyrelseledamot Vänsterpartiet

Du gillar kanske också...