Svar på debattartikel

I dagens Corren, 24/5, har Lars Herrström ytterligare ett inlägg i den debatt som han fört med Emil Berg. Här är Emils svar.
Svar till Lars Herrström

Lars Herrström (LH) har i två artiklar, 18/5 och 24/5, hävdat att vänsterpartiet är ett odemokratiskt parti. Så är inte fallet. Vänsterpartiet är ett brett parti med en väl fungerande interndemokrati. Det innebär att det finns olika åsikter som vi tillåter vädras öppet och fritt. Ibland finns det de som inte får en majoritet med sig och kan då bli bittra och besvikna och uttrycker gärna detta i den allmänna debatten. Men att påstå att detta inte skulle vara demokrati är en direkt lögn.

LH kräver i sin artikel att det ska föras fram ”bevis” på att skolan har blivit bättre utan att själv föra fram några bevis på att skolan blivit sämre som han påstår. Vänsterpartiet menar att ett av skolans stora problem under många år har varit bristande resurser. Den senaste perioden har vi tillfört stora resurser för att förbättra kvaliteten. Hur LH vill förbättra skolan är också oklart eftersom att han anser att mer offentliga medel är fel väg att gå.

Vänsterpartiets politik går inte ut på att spendera mer och mer hela tiden. Vår politik grundar sig på att omfördela samhällets resurser från de som har till de som behöver. Vår politik bygger på arbete åt alla och en stärkt arbetsrätt. Vår politik bygger på att minska orättvisorna mellan män och kvinnor. Vår politik bygger på rättvisa och solidaritet.

Emil Berg
Partistyrelseledamot Vänsterpartiet

Du gillar kanske också...