Avslöja den rasistiska propagandan!

En undersökning som nio dagstidningar låtit göra visar att sex procent av niondeklassarna kan tänka sig rösta på ett rasistiskt parti. Utan att ge den här signalen överdrivna proportioner finns det all anledning att vara tydlig i kampen mot rasismen.

Denna kamp måste föras på flera nivåer. Skolan och utbildningssystemet har en särskild ställning genom sin möjlighet att stödja självständiga och kritiskt tänkande elever och studenter. Detta är ett mycket viktigt ansvar och skolans roll i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet kan också behöva utvecklas och tydliggöras. Till exempel bör skolan ha till sin uppgift att kunskap om rasismens mekanismer igår och idag kommer alla elever till del. Skolan ska också stå upp för svensk lag och de internationella konventioner som Sverige undertecknat.

Det politiska etablissemanget får aldrig låta de rasistiska krafterna sätta dagordningen eller stå för problembeskrivningen. I ett samhälle med stora klyftor, segregation och utanförskap är det lätt att komma fram med enkla lösningar på svåra problem. Istället för krav på social rättvisa, arbete, bostad och utbildning sätts fokus på fler poliser i vissa områden, språktester och hårdare tag. Så flyttas fokus från samhällets ansvar till individens ansvar. Ett sådant fokus går ut på att hitta syndabockar i stället för att ta tag i de verkliga problemen.

Just syndabockstänkandet är centralt i den rasistiska ideologin. De svåra problem och utmaningar som samhället står inför skylls på vissa grupper av människor. Istället för att ta kampen mot sociala orättvisor, diskriminering och utanförskap så propageras för en brutal flyktingpolitik och till och med att vissa av oss som lever i det här landet inte längre ska få göra det.

Jag tror inte för en sekund att sex procent av alla niondeklassar vill leva i ett samhälle som styrs av rasistiska partier och ideologier. Men sverigedemokraterna och andra mörkerkrafter är skickliga att i sin propaganda dölja sina egentliga budskap. Vi har alla ett ansvar för att de avslöjas.

Lasse Ohly

Du gillar kanske också...