Moderaternas politik leder till fortsatt utanförskap

Debatten med moderaten niklas Borg i Corren fortsätter. Här är Emil Bergs svar på Borgs artikel 2 juni.
Svar till Niklas Borg 2006-06-02

Niklas Borg har kanske börjat inse att man måste förhålla sig till verkligheten ibland då han nu inte utesluter att man behöver skjuta till resurser till socialtjänsten. Även om man är moderat. Men ändå så är han inte beredd att omgående verka för stärkta resurser för att alla barnutredningar ska hinnas med inom lagstiftad tid om fyra månader. Han vill avvakta och se vad som händer med förändringar i ledning och styrning. Det är ju bra om man förbättrar inom detta område men det är antingen naivt eller cyniskt att hävda att detta kommer att innebära att verksamheten kommer klara av att leva upp till lagens krav.

Sociala förvaltningen har länge haft en ansträngd situation inom flera områden med utarbetad personal och höga sjukskrivningstal på grund av allt för mycket arbetsuppgifter per anställd. Även om ledningen fungerar bättre så kommer det inte innebära färre antal ärenden att utreda och när dagens situation är att var femte ärende inte utreds i tid så är ändå Borgs hållning att man ska vänta och se.

Vänsterpartiet vill omfördela mer resurser i Linköpings kommun. Vi vill satsa mer resurser för att människor ska komma i arbete, för att skolan ska kunna möta alla elevers behov och att vi ska få en värdig äldreomsorg. Vänsterpartiets politik är en politik för rättvisa och solidaritet som leder till minskade sociala klyftor. Detta är en stark konstrast till den moderata politiken som går ut på ytterligare karensdag, sänkt a-kassa, dyrare mediciner, sänkt föräldrapenning och så vidare. En röst på moderaterna är en röst på fortsatta orättvisor och utanförskap.

Emil Berg
Partistyrelseledamot Vänsterpartiet

Du gillar kanske också...