Märk mat med genmanipulerade råvaror

Tillämpad genmodifiering inom jordbruket innebär en risk eftersom det är svårt att kontrollera och förutse konsekvenserna i ett ekosystem.
Frågor om genteknik engagerar och berör. Många känner en oro inför den nya tekniken. Idag finns ingen känd hälsofara men det finns en risk att vår kunskap om gentekniken inte är tillräcklig. Trots den stora okunskapen framställs och odlas genmodifierade grödor ute i världen och säljs som livsmedel.

Jag skulle vilja se ett tillfälligt stopp för utsläpp av genmodifierade organismer, GMO, tills vi har större kunskap om konsekvenserna.

Konsumenten ska ha rätt att kunna välja bort livsmedel som innehåller genmanipulerade råvaror. Därför borde alla fabrikanter vara skyldiga att tydligt innehållsdeklarera detta, något som också är viktigt för att kunna spåra källan. På så sätt hålls producenten ansvarig om det visar sig att produkten ger negativa effekter på människans hälsa eller på vår miljö i framtiden.

Jordbrukspolitiken måste formas så vi undviker störningar på det naturliga systemet. Kvalitet, miljöhänsyn och djuromsorg måste få styra.

Genom våra val i affären kan vi konsumenter vara med och påverka. Om vi väljer ekologiska livsmedel som producerats under rättvisa förhållanden gör vi en markering att vi inte accepterar att vår mat framställs på bekostnad av andra människor, djurens välbefinnande eller vår gemensamma miljö.

Men det är långt från alla människor som har möjligheten att påverka genom plånboken. Därför agerar vi för att alla ska få lika stor rätt till säkra livsmedel. Vi ska kunna äta god och nyttig mat utan att vara oroliga.

Lasse Ohly

Du gillar kanske också...