En likvärdig skola för alla!

Läxor förutsätter stöd och hjälp i hemmet. Avgifter för skolluncher förutsätter att föräldrarna har råd med dem. Friskolorna kan välja sina elever, den kommunala skolan har ett ansvar för alla barn. Dagens skola är inte likvärdig. Alla elever har inte samma möjligheter att klara sig igenom skolan.
De senaste dagarna har många diskuterat vänsterpartiets förslag om att ta bort läxorna i grundskolan. Det är ett av 14 förslag som vi presenterade igår. Förslaget har kallats kunskapsfientligt. Inget kunde vara mer fel.

Förutom att avskaffa läxorna vill vi ha fler vuxna i skolan. Behöriga lärare måste vara en självklarhet. Vi vill införa intyg på att eleverna har nått målen och skrota de graderade betygen som styr undervisningen mot ytliga kunskaper. Det ska finnas skolbibliotek i alla skolor. Vi ska ta bort avgifter som utesluter vissa barn från att få delta i alla aktiviteter i skolan. För att eleverna ska orka hela dagen vill vi erbjuda frukost i skolan. Hela vår skolpolitik går ut på att återuppväcka bildningstanken eftersom kunskap är mer än faktaplugg. Vi vill skapa en likvärdig skola där alla elever kan nå målen.

Vi vill att skolan ska motverka skillnader i elevernas bakgrund. Hemförhållanden ska inte ha någon betydelse för utbildningen, därför ska skolarbetet göras på skoltid med stöd och hjälp av lärare.

Jag noterar att många vuxna, politiker och andra, tycker att slopade läxor är helt galet. Samtidigt läser jag att Sveriges elevråd, SVEA, anser att förslaget skulle minska stressen och motverka segregationen. Många elever och lärare som provat på att jobba läxfritt tycker att det fungerar bra – eleverna lär sig mer, samtidigt som barnens fritid verkligen är fri tid.

Den som vill läsa mer om vänsterpartiets 14 punkter för en likvärdig skola kan göra det på vänsterpartiet hemsida.

Lasse Ohly

Du gillar kanske också...