Ett steg i riktning mot rättvisa löner

Vi kan nu, efter fyra års arbete, äntligen presentera den Nationella Handlingsplanen för jämställda löner, som var ett av vänsterpartiets krav i förra valrörelsen.
– Vi har i många stycken varit blåslampa på regeringen för att planen skulle komma till stånd, säger Camilla Sköld Jansson. Handlingsplanen är ett viktigt steg i rätt riktning även om vi gärna hade sett att t ex individuell föräldraförsäkring och arbetstidsförkortning funnits med som konkreta åtgärder.

– För oss är det en framgång att vi nu har en gemensam analys om vilka mekanismer som skapar och återskapar könsorättvisorna på arbetsmarknaden. Handlingsplanen tydliggör att lika lön handlar om mer än jämställdhetslagen.

Planen slår fast att arbetet för jämställda löner också måste ta hänsyn till hur fördelningen av det obetalda arbetet ser ut. Dessutom måste arbetsmarknadens parter ta ett betydligt större ansvar för att utjämna löneskillnaderna.

Den helhetsanalys som görs i handlingsplanen möjliggör att ytterligare skärpa arbetet, menar Camilla Sköld Jansson:

– Handlingsplanen innebär att vi startar en process där det är möjligt att utkräva resultat. De åtgärder som nu ska genomföras ser vi som några steg i rätt riktning. Några av åtgärderna ser vi som särskilt viktiga för att avkräva ansvar – både av politiker och arbetsmarknadens parter.

– Det handlar bl a annat om att arbetsmarknadens parter bjuds in till gemensam samling kring ett systematiskt arbete för att få bort osakliga löneskillnader mellan könen. Också Medlingsinstitutets uppdrag kan komma att vidgas för att de även ska få i uppgift att uppmärksamma parterna på vikten av att det sammantagna resultatet av avtalsförhandlingarna leder till att lönediskriminering på grund av kön minskar.

– Vi flyttar sakta men säkert fram positionerna i arbetet för jämställda löner, säger Camilla Sköld Jansson, inte minst tydliggörs kraven på de offentliga arbetsgivarna som har ansvaret för villkoren i många kvinnodominerade yrken.

För mer information besök www.vansterpartiet.se

Du gillar kanske också...