Ett annat Linköping är möjligt!

Vi vänsterpartister driver flera viktiga frågor inför valet i höst, jag vill nämna några av dem här. Frågorna har som utgångspunkt att ett annat Linköping är möjligt. Ett Linköping där människors värde, rättigheter och möjligheter inte har sin grund i om du är kvinna eller man, ung eller gammal, har eller inte har funktionshinder, har eller inte har arbete. Ett samhälle där mångfald får berika och skapa tolerans människor emellan. Ett samhälle där mångfald inbegriper att några är homo-, bi- eller transsexuella, att olika trosuppfattningar förekommer och att många personer har sina ursprungliga rötter i andra länder än Sverige.
Vi vänsterpartister nöjer oss inte med mindre än nolltolerans mot diskriminering.
Vänsterpartiet värnar den gemensamma sektorn och vill att hela den ”peng” som avsätts från skattemedlen till vård och omsorg ska användas för ändamålet. Det betyder att vi är motståndare till att vård och omsorg läggs på privata utförare och att skattepengar på så sätt går till vinst i privata bolag. Vi vill ta bort anbudstävlingarna inom vård och omsorg. Dessa tävlingar betyder att den som vårdar billigast får utföra vården. Idag är billigast vård oftast lika med minst antal personal i vården. Den som utför vården med färre personal vinner alltså anbudstävlingen.
Vi vänsterpartister ser vård och omsorg som en angelägenhet byggd på solidaritet, som vi alla gemensamt (samhället) ska ta ansvar för, och också sköta om. Alla ska veta att de får en bra vård och omsorg den dag de själva, deras barn eller andra närstående behöver det.
Miljöfrågorna är viktiga samtids- och framtidsfrågor för oss vänsterpartister. Jag vill som exempel nämna att vi vänsterpartister vill bevara eklandskapet i Linköpings kommun och därför sagt nej till det planerade byggandet där. Vi vänsterpartister vill vårda eklanskapet för framtiden och skapa ett naturreservat både för att bevara ekarna och för att skydda de rödlistade arter som området härbärgerar.
Vi eftersträvar även ett minskat bilåkande och ett ökat nyttjande av kollektivtrafik. Vänsterpartiets mål är nolltaxa i kollektivtrafiken här i Linköping.

Monica Ericsson
Gruppledare för Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp i Linköping

Du gillar kanske också...