Sverige legitimerar Israels användning av klustervapen

Människorättsorganisationen Human Rights Watch har bevis för att Israel använder klustervapen i Libanon. Klustervapen är kapslar som i luften släpper ut så kallade substridsdelar, en mängd små bomber, som skapar ett bombregn över ett stort område.
Klusterbomber är ett av vår tids mest inhumana vapen. Det beror på att en stor del av substridsdelarna inte exploderar när de träffar marken utan ligger kvar likt ett minfält. Bomberna som inte detonerat har samma effekt som personminor. Personminor är idag förbjudna. Det är skamligt att klustervapen inte är bannlysta.

Sverige har egna klustervapen, bombkapsel 90, som kan fällas från Jasplan. Så länge vi själva har dessa fruktansvärda vapen är vi inte trovärdiga i vår kritik av Israel och andra länder som använder klusterbomber.

Vi vill liksom fredsrörelsen i världen se ett förbud mot produktion, handel och användning av klustervapen.

Belgien har själva beslutat att förbjuda klusterbomber. Norge har infört ett moratorium. Det är hög tid att Sverige följer dessa länder.

Belgien var också först i världen med att förbjuda personminor. Många länder följde efter vilket resulterade i ett internationellt förbud mot personminor, Ottawakonventionen, som idag omfattar 148 länder.

Sverige har möjlighet att stödja ett internationellt förbud mot klustervapen. Låt oss gå i bräschen och skrota bombkapsel 90.

Nu faller Israeliska klusterbomber återigen över Libanon, precis som de gjorde 1978 och 1980. För mig och alla andra fredsvänner är det ofattbart att vi i Sverige har ett militärt samarbete med detta land. Det är ofattbart att Sverige importerar krigsmateriel från Israel, att svenska skattepengar bidrar till att upprätthålla den israeliska militärmakten och att vi indirekt stödjer kriget i Libanon och ockupationen av Palestina.

Lasse Ohly

Du gillar kanske också...