Fördela tillväxten rättvist!

Den ekonomiska tillväxten i Sverige ökar mer än vad någon räknat med. Idag presenterade SCB siffror som visade att tillväxten för andra kvartalet i år uppgick till 5,5 procent. Det visar att den ekonomiska politiken skapat förutsättningar för reformer.

Det avgörande problemet för ekonomin är fortfarande den höga arbetslösheten. Antalet arbetade timmar ökar nu men det krävs satsningar inom framför allt välfärdsektorn för att tillgodose eftersatta behov. Det behövs fler händer i vården, fler vuxna i förskolan, skolan och på fritids och så vidare.

Den höga tillväxttakten i svensk ekonomi måste användas för att utjämna klyftorna i samhället.
Högeralliansens krav på försämringar för arbetslösa, sjuka, förtidspensioner och deras attacker på arbetsrätten är ett uttryck för en cynisk och hjärtlös politik. Det finns inga samhällsekonomiska skäl för deras attacker. Ekonomin går strålande. Nu handlar kampen om hur den tillväxt vi alla är med och skapar ska fördelas. Här går det en skiljelinje mellan höger och vänster i svensk politik.

Lasse Ohly

Du gillar kanske också...