S måste ge besked om jobben

Med fem veckor kvar till valdagen behövs tydliga besked från partierna i vilken riktning Sverige skall utvecklas de kommande åren. Med en ekonomi i god ordning och med en hög tillväxt är förutsättningarna goda för en rättvis fördelning och fler i arbete.
Nu måste frågan ställas till socialdemokratin. Hur vill ni använda det växande ekonomiska utrymmet för att få fler i arbete?

Högeralliansens inriktning står klar. Deras väg är den traditionella, gamla vanliga högervägen. De vill försämra för redan utsatta och fattiga människorna. Högeralliansens krav på försämringar för arbetslösa, sjuka, förtidspensionärer och deras attacker på arbetsrätten är ett uttryck för en cynisk och hjärtlös politik. Det finns inga samhällsekonomiska skäl för dessa attacker. Där högeralliansens väg har prövats följer stagnation och uppgivenhet.

Vänsterpartiet ser helt annorlunda på Sveriges möjligheter. Vi har framtidstro och en politik som har rättvisa och solidaritet som utgångspunkt.

För vänsterpartiet är den höga arbetslösheten en avgörande fråga. Vårt förslag på 200 000 fler jobb i offentlig sektor tillgodoser eftersatta behov och höjer kvaliteten i välfärden. Vi vill genomföra en stor satsning på att ställa om Sverige till ett ekologiskt hållbart samhälle ,vilket är nödvändigt för att klara framtida miljöhot. Det ger dessutom tiotusentals arbeten.

Vi behöver också se till att villkoren för de mindre företagen förbättrats. Viktigast är att ta bort sjuklöneperioden för företag med färre än 15 anställda och att förbättra småföretagens tillgång till riskkapital för såväl nystartade som etablerade företag.

Den höga tillväxttakten i svensk ekonomi måste användas för att utjämna klyftorna i samhället. Det är nu dags att på allvar se till att kvinnors löner höjs och att den offentliga sektorn kan gå före. Kommunerna måste ges långsiktiga förutsättningar att anställa. Vi vill nu ge besked om att kommunsektorn skall få ta en större del av den ökade tillväxten. Bland annat bör den få besked om att de statsbidrag som i dag finansierar de så kallade plusjobben kommer att omvandlas till ett generellt stöd. Då kan plusjobben omvandlas till fasta jobb. Genom att värdesäkra statsbidragen till kommunsektorn skapas tydliga och långsiktiga förutsättningar för kommuner och landsting.

Men frågan måste ställas, vad vill socialdemokraterna? Det vi hittills fått veta genom olika utspel är för oss tidigare kända politiska förslag som vi drivit i budgetförhandlingarna. Det är bra att socialdemokraterna nu vill höja bostadsstödet till ålders- och förtidspensionärerna. Men hur går det med löftena om höjd a-kassa och med tidigare vaga antydningar om att höja studiebidraget? Blir det något förslag för att förhindra fler privata förskolor?

Och den avgörande frågan är hur den höga arbetslösheten skall bekämpas. Hur ställer sig s till vårt förslag om att skapa 200 000 nya jobb inom offentlig sektor för att höja kvaliteten i välfärden? Tycker ni som vi att kommunsektorn skall få växa?

Är ni beredda att öka de statliga stöden så att miljöomställningen påskyndas, bland annat till klimatinvesteringsprogrammen? Det påskyndar vägen mot ett hållbart samhälle och skapar fler arbeten. Vill ni se över de mindre företagens villkor och se till att sjuklöneperioden slopas för företag med färre än 15 anställda?

Vi har skapat goda förutsättningar att fortsätta ett samarbete för rättvisa och full sysselsättning. Men vi saknar tydliga besked från socialdemokraterna om den fortsatta inriktningen på politiken.

Lars Ohly
Vänsterpartiet

Artikeln är införd i Norrländska Socialdemokraten

Du gillar kanske också...