Använd den ekonomiska tillväxten för arbete åt alla!

– Vänsterpartiet vill använda det växande ekonomiska utrymmet för att få fler i arbete och utveckla välfärden. Vi har inte råd, vare sig mänskligt eller ekonomiskt, med arbetslösheten. Vår idé är enkel. Använd kostnaderna för arbetslöshet för att investera i nya jobb. Använd de stora överskott som finns i ekonomin till att utveckla välfärden. Energi- och miljöomställningen är inte ett hot utan en gigantisk utmaning som kan göra Sverige till ett föregångsland vad gäller teknikutveckling, forskning och utveckling. Sätt fart på byggandet, det ger både jobb och bostäder.
Det sade Lars Ohly i sitt sommartal i Gnesta idag, där han också presenterade Vänsterpartiets förslag som ska leda till arbete åt alla.
– Vi nås nästan dagligen av strålande siffror när det gäller Sveriges ekonomi. Tillväxten är rekordhög. För andra kvartalet i år ökade värdet av de varor och tjänster som vi producerar med 5,5 procent jämfört med samma period föregående år. Handeln och exporten ökar och i de flesta internationella jämförelser står sig svensk ekonomi mycket stark.

– Men den goda ekonomin kommer inte alla till del. Medan vissa har råd att öka sin privata konsumtion har andra svårt att klara kostnaderna för mat och hyra. Många, inte minst barn, i vårt i siffror mätt rika land lever helt utan ekonomiska marginaler. Trots den goda ekonomin är arbetslösheten fortfarande förfärande hög.

– Så kan vi inte ha det. Därför vill vänsterpartiet använda det växande ekonomiska utrymmet för att få fler i arbete och utveckla välfärden. Vi har inte råd, vare sig mänskligt eller ekonomiskt, med arbetslösheten. Vår idé är enkel. Använd kostnaderna för arbetslöshet för att investera i nya jobb. Använd de stora överskott som finns i ekonomin till att utveckla välfärden. Energi- och miljöomställningen är inte ett hot utan en gigantisk utmaning som kan göra Sverige till ett föregångsland vad gäller teknikutveckling, forskning och utveckling. Sätt fart på byggandet, det ger både jobb och bostäder.

– Vi vill låta den offentliga sektorn vara motorn i ekonomin. Detta har tidigare visat sig vara en framgångsväg. Istället för högeralliansens gamla lösningar med besparingar på de sämst ställda och gigantiska skattesänkningar för de välbeställda vill vi utveckla Sverige till ett modernt, rättvist och jämställt land där alla får vara med och bidra.

I sitt tal presenterade Lars Ohly Vänsterpartiets väg till arbete åt alla.

De viktigaste förslagen:

200 000 nya jobb i offentlig sektor
Rikta en stor del av de ekonomiska resurser som finns och som tillkommer för att öka stödet till välfärdssektorn. Kommunsektorn har ett överskott men de måste få veta att deras ekonomi långsiktigt kommer att stärkas så att de kan börja nyanställa. Nya jobb i välfärdssektorn stärker välfärden, minskar arbetslösheten och ökar kvinnors samlade arbetskraftsutbud. Det innebär också ökad efterfrågan i det privata näringslivet.

Satsa på gröna jobb
Energi- och miljöomställningen ger oss fantastiska möjligheter till nya framtidsjobb. Utifrån branschens egna beräkningar uppskattar vi att energiomställningen kan ge 170 000 nya jobb.

Bygg fler bostäder
Vårt mål är att bygga 40 000 nya bostäder, varav 20 000 hyreslägenheter, varje år under de närmaste tio åren samt att 65 000 hyresrätter renoveras varje år under samma period.

Rättvisa är produktivt
Utrymmet för privat konsumtion ökar. Men det är inte rättvist fördelat. Genom en rättvis fördelningspolitik ser vi till att de som har störst behov får råd att efterfråga varor och tjänster.

Du gillar kanske också...