Alliansen uppfinningsrik för att slippa jämställt föräldraansvar!

Högeralliansens uppfinningsrikedom för att pappor inte ska behöva ta samma föräldransvar som mammor är imponerande. Men deras skatterabatter och jämställdhetsbonusar rubbar varken den ojämlika fördelningen av obetalt hemarbete eller könsdiskriminerande arbetsmarknadsvillkor.
Föräldraledigheten är inte någon neutral och ”valfri” förhandlingsfråga mellan föräldrarna idag, utan det är normer, sammanhang och olika förväntningar på kvinnor och män som styr hur föräldraledigheten fördelas. Dagens utformning av föräldraskapet har gjorts till ett obligatoriskt ansvar för kvinnor och ett frivilligt erbjudande för män. För i frågan om föräldraskap finns föreställningar där kvinnor ses som bärare av ansvaret för omsorg om barn och familj. Det här ger kvinnor ett underläge vid anställningssituationer, där arbetsgivare kalkylerar att ”risken” för frånvaro är högre för kvinnor. Kvinnor förlorar ekonomiskt och subventionerar i praktiken mäns lönearbete, karriärmöjligheter och högre pensioner.

Villkoren på arbetsmarknaden förändras inte av sig själva. Det gör inte roller och beteenden i familjen heller. Vänsterpartiet är inte rädd för att använda politiken som ett verktyg för att ändra orättvisa maktstrukturer och stärka kvinnor ställning på arbetsmarknaden. Vi vill ge alla människor lika möjligheter till föräldraskap och försörjning.

Därför behövs en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring, som förlängs med 2 månader så att föräldrarna har möjlighet att vara hemma 7,5 månader var. Vänsterpartiet anser att det inte ska vara möjligt att överlåta sin rätt till föräldraförsäkring på någon annan, på samma sätt som det inte är möjligt att överlåta sin rätt till sjukpenning eller a-kassa.

Detta krävs för att vi ska nå en situation där kvinnor och män tar samma självklara föräldraansvar och där barnens behov av att vara tillsammans med båda sina föräldrar tillfredställs. Endast så kan man nå en verklig förändring mot en ordning som inte diskriminerar kvinnor på arbetsmarknaden.

Lasse Ohly

Du gillar kanske också...