(V)i tar strid för välfärd och offentlig sektor

I en debattartikel i corren 17/8 hävdar Staffan Danielsson från Centern att det är effektivare och bättre med privatiserad offentlig sektor. Emil Berg, partistyrelseledamot för vänsterpartiet, svarar här på artikeln.
Staffan Danielsson (c) skriver i en artikel 17/8 att han är chockad över att vänsterpartiet vill att skola, vård och omsorg ska bedrivas i offentlig regi och utan vinstintresse. Danielsson hävdar att offentlig verksamhet i privat regi är effektivare och bättre. Men detta är inte sant, Danielsson har inte några belägg för sina påståenden.

Socialstyrelsen har i en rapport, Konkurrensutsättning inom äldrevården, visat tydligt på att kommuner som har en hög grad av privatiserad verksamhet ger högre kostnader för kommunerna utan att kvaliteten förbättrats. Det är snarare så att det förhåller sig tvärt om. Forskaren Klas Rönnbäck har i en skrift, Privatiseringarnas pris, visat på att vid en genomgång av privatiserad äldreomsorg så är det generella mönstret att kvaliteten har sjunkit och att personalen fått sämre villkor.

När det gäller privatiseringen av sjukhus så är S:t Görans sjukhus i Stockholm ett av få exempel på privatiserad sjukvård. Där hade kostnaderna för landstinget ökat med 20% efter två år. Vidare kan man se till privatiseringen och avregleringen av elmarknaden och vilka konsekvenser det har fått för alla svenska företag och hushåll med galopperande prisökningar. Exemplen på hur illa det kan gå med privatiseringar är många.

Talesättet tomma tunnor skramlar mest stämmer väl in på Danielsson när han försöker hävda att värnandet av offentlig sektor har någonting med diktatur och förtryck att göra. Danielsson är själv förblindad av sina egna ideologiska dogmer och är beredd att sälja ut offentlig sektor utan att ta hänsyn att det både blir dyrare, riskerar att bli sämre kvallitet och att personalen får sämre anställningsvillkor. Frågan är också hur Danielssons parti ska kunna samarbeta med Socialdemokraterna i Linköping efter att han utmålat detta parti som anhängare av Vitryssland och Kuba.

Vänsterpartiet värnar och vill utveckla offentlig sektor. Vi vill att vård, skola omsorg ska bedrivas i offentlig regi för att stärka välfärden och garantera en demokratisk styrning av verksamheten, vi säger nej till fortsatta privatiseringar och avregleringar. Danielssons höga tonläge och bristande kunskaper är ytterligare ett bevis på att den borgerliga alliansens politik varken är trovärdig eller genomförbar.

Emil Berg
Partistyrelseledamot Vänsterpartiet

Du gillar kanske också...