Konstigt fokus i bostadsdebatten!

Fastighetskatten debatteras livligt. Även vänsterpartiet menar att denna skatt ibland kan få konsekvenser som är mindre bra och vi har därför gått med på frysta taxeringsvärden under tiden att frågan utreds. Vi har också varit pådrivande för att införa de begränsningsregler som nu gäller och som skyddar hushåll med låga inkomster. Dessutom vill vi ta bort fastighetskatten på hyresfastigheter eftersom den belastar hyresgästerna för en tillgång de inte äger.

Men fastighetskatten ska finnas kvar. Fastigheter är en stabil skattebas som ger intäkter som vi behöver för välfärden. Reinfeldts utspel om ränteavdrag var ett rejält självmål och den efterföljande debatten har visat att alliansen kommer att få mycket svårt att leva upp till sitt löfte om att finansiera ett avskaffande av fastighetsskatten.

Samtidigt som debatten om fastighetskatten rasar är det märkligt tyst om den allra viktigaste bostadsfrågan; Rätten till en bostad till rimlig hyra.

I över 100 kommuner råder bostadsbrist. Människor tvingas till absurda lösningar för att lösa sin boendesituation och många står helt utan eget boende.

Vänsterpartiet har en genomarbetad plan för hur vi ska komma till rätta med den stora bostadsbristen. Vi vill bygga 40 000 nya bostäder, varav minst 20 000 hyreslägenheter, om året under de kommande tio åren. För att lösa finansieringsfrågan har vi ett förslag på en statlig bostadsfond.

Vår utgångspunkt är att bostaden ska vara en social rättighet. Vi har mängder med förslag på hur en social bostadspolitik kan återupprättas och på hur bostäder ska fördelas utifrån rättviseprinciper istället för som nu utifrån plånbokens storlek.

Allas rätt till bostad borde vara huvudfrågan i bostadsdebatten. Jag avfärdar inte kraven på en rimlig och mer rättvis utformning av boendeskatterna, vi deltar gärna i den debatten. Men politiskt måste vi ta ansvar för att frågor, som inte bärs fram av starka intressegrupper, ges utrymme i debatten. Den bostadslöses röst måste få mycket större utrymme.

Lasse Ohly

Du gillar kanske också...