Feministisk politik i praktiken

Riksdagen sätter inte lönerna för undersköterskor och förskollärare, men vi kan avsätta pengar som gör det möjligt för kommunpolitikerna att höja lönerna. Frågan har under hela mandatperioden stått högst upp på dagordningen för vänsterpartiet. I varje budgetförhandling med s och mp är det vi som krävt ökade resurser till kommunerna för att ge dem utrymme att höja de låga lönerna.
I förra valet gav vi ett löfte att tillföra kommunerna tio miljarder kronor för att kunna höja kvinnors löner. Under mandatperioden har kommunerna fått över 16 miljarder. Samtidigt ökar nu skatteintäkterna, vilket gör att många kommuner idag har en bättre ekonomi än för fyra år sedan. Det är dags att använda de pengarna för att höja kvinnors löner.

I vissa kommuner arbetar man redan nu med lönekartläggning och låglönesatsningar. Men alldeles för många kommuner gör alldeles för lite.

Därför tittar vi nu på möjligheterna att styra statsbidragen. Vi vill skapa en modell där vi kan premiera kommuner och landsting som visar att de arbetar strategiskt för att höja kvinnors löner och utjämna löneskillnader. Det skulle fungera som ett verktyg mot könsdiskriminerande löner, utan att vi får en statlig lönepolitik.

Tack vare vänsterpartiet finns nu en nationell handlingsplan för jämställda löner, den tar ett helhetsgrepp på arbetsdelning, fördelning av betalt och obetalt arbete, arbetstid och arbetsvillkor. Men det räcker inte. Därför ska vi lagstifta om rätten till heltid, på sikt ska vi korta arbetstiden till sex timmar med bibehållen lön, och föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna. Det är förslag som om de genomförs skulle ge kvinnor en större frihet och starkare ställning på arbetsmarknaden.

Mycket återstår att göra. Men den som följer politiken kan bara komma till en slutsats: vänsterpartiet är riksdagens enda feministiska parti i realiteten.

Inget annat parti lyfter konsekvent könsmaktsperspektivet på politikens alla områden. Och inget annat parti arbetar lika konsekvent för att avskaffa könsdiskriminerande löner.

Lasse Ohly

Du gillar kanske också...