– Vi säger ja till trådlöst bredband till alla i Linköping

– Vänsterpartiet välkomnar moderaternas förslag om trådlöst bredband till alla. Vi ser det som en viktig del i utbyggnaden av framtidens infrastruktur, säger Kerstin Sagström vänsterpartiets representant i Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden i Linköping.
Vänsterpartiet diskuterade frågan vid sitt kommunfullmäktigegruppsmöte under måndagen och kom fram till att moderaternas förslag var något som partiet vill stödja.

– Moderaterna talar om en vision för framtiden, men varför inte gå längre och säga att det är någonting som vi ska sträva efter att genomföra den kommande mandatperioden, säger Emil Berg kommunfullmäktigeledamot och ersättare i kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet ser gärna att det kommunägda bolaget Utsikt direkt efter valet undersöker möjligheter och kostnader för att bygga ut ett trådlöst nätverk i hela staden samt de större tätorterna. Vänsterpartiet vill verka för att en utbyggnad kommer till stånd så snart som möjligt.

– Moderaternas förslag är jättebra, det är samhällsekonomiskt effektivt och kan komma alla till del. Vi kan ta tydliga lärdomar från avregleringen av elmarknaden som till stora delar liknar utbyggnaden av bredbandsnäten. Det är bättre med ett gemensamt system som håller kostnaderna nere och kommer alla till del, säger Emil Berg.

Vänsterpartiet lyfter även fram att det är ett bra sätt att locka studenter och nya företag till staden samtidigt som det är en grundläggande rättvise- och demokratifråga.

– Med trådlös uppkoppling i kommunen behöver inte medborgarna betala dyrt för att kunna ta del av informationen på nätet. Internet utpekas ofta som en viktig del i framtidens demokrati och då måste alla få tillgång till detta, säger Kerstin Sagström.

Du gillar kanske också...