– Vår politik har stöd hos de flesta!

– Vi har länge pekat på att det behövs mer resurser till den kommunala verksamheten i Linköping, säger Ester Andréasson med anledning av Correns opinionsundersökning som visar att 49% av Linköpings medborgare kan tänka sig höjd kommunalskatt för att få en bättre offentlig sektor.
Vänsterpartiet har lagt förslag på ökade resurser till skolan, vården och omsorgen under en rad med år. Dock utan att något av de andra partierna lyssnat. Men nu visar Correns undersökning på att vänsterpartiets politik har ett brett stöd bland medborgarna.

– Det är dags för de andra partierna att lyssna på medborgarna. Man kan inte heller uppfatta resultatet som någonting annat än att det också finns ett missnöje med hur det fungerar idag. Mer resurser krävs för att det ska bli bättre, säger Emil Berg som sitter i kommunfullmäktige för vänsterpartiet.

– Undersökningen pekar också på att socialdemokraterna borde överge sin borgerliga politik och centern som samarbetsparti och följa den tydliga vilja som befolkningen uttrycker. Linköping behöver en ny politik och en ny regering, fortsätter Emil Berg.

Du gillar kanske också...