Alla skolbarns rätt till fritids!

Vänsterpartiet vill att alla skolbarn ska få vara på fritids!

Under kommunfullmäktige den 26/9 behandlas Vänsterpartiets motion om att ge barn till arbetssökande rätt att gå på fritids. Alla barn har rätt till en strukturerad fritid, samtidigt som barn till arbetssökande utestängs från fritidshemsverksamhet så kostar väldigt många fritidsintressen pengar. Det leder till att de barn som många gånger har ett svårt ekonomiskt läge blir ännu mer utsatta när de både stängs ute från fritidshem och fritidsintressen.

-Alla barn har samma rätt till både den sociala samvaron och att få hjälp med läxorna, säger Jessica Eek, gruppledare för Vänsterpartiet i Linköpings kommun. Det är ett väldigt litet steg som skulle ge stora effekter för de barn som idag inte får vara på fritidshem.

Satsningen på fritidshem är en del i Majblommans åtgärdsprogram för att minska effekterna av barnfattigdom.

Med vänliga hälsningar

Jessica Eek
Gruppledare Vänsterpartiet
Linköpings kommun
Telefon: 070-558 71 85
Växel: 013-20 60 00

Du gillar kanske också...