Regionfullmäktige – Allt större nedskärningar hotar!

I veckan var det Regionfullmäktigesammansträden 21/22 november!

Huvudpunkten på Regionfullmäktige var finansplanen, en sorts uppföljning på vårens budget som handlar om regionens ekonomi de kommande tre åren. Vänsterpartiets gruppledare Emil Broberg berättade att sjukvården i Östergötland befinner sig i kris, S, MP och högern föreslår besparingar på uppåt 700 miljoner på tre år. Det är så klart alldeles galet för mycket för att vara realistiskt. Region Östergötland har dessutom strukturjusterat den lägsta skatten i hela Sverige. Dessutom minskar effektiviteten i sjukvården just nu, sannolikt för att besparingarna gått för långt och det inte finns mer att dra ner på. I det läget föreslår vänsterpartiet en skattehöjning med 15 öre nästa år. Det är helt enkelt ett måste för att klara av att fortsätta ge östgötarna en värdig sjukvård.

Jessica Eek påpekade att den jättesatsning som regeringen gjorde på förlossnings- och mödravård inte får genomslag i Östergötland. Pengarna skulle faktiskt räcka för att höja barnmorskornas löner rejält och stärka upp hela verksamheten så den blir säker och trygg för alla. S-höger majoriteten använder tyvärr istället huvuddelen av pengarna till att täcka underskott. Det är dåligt och inte vad som var tanken.

Franco Sincic ställde frågan ”Vad fan får vi för skattehöjningen”? Ja vi får 100-tals anställda. Och vi slipper de mycket hårda nedskärningar som de övriga partierna talar sig varma för. Men Franco frågade också de övriga partierna om de lovar att inte ingå i en majoritet som höjer skatten efter valet? Ingen vågade svara på frågan. För faktum är det säkerligen kommer en skattehöjning eftersom det är helt nödvändigt för sjukvården. Men det är bara Vänsterpartiet som tar ansvar och säger det. Franco berättade också om att Vänsterpartiet är det enda parti som satsar på kollektivtrafiken – 30 miljoner ska satsas i huvudsak på landsbygdstrafiken och ett försök med gratis kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik ska genomföras.

Malin Östh påpekade att både Socialdemokraternas och högerns privatiseringiver är riktigt dåligt för sjukvården. Dålig både för personalen, patienterna och effektiviteten. Men det riskerar faktiskt också Regionens långsiktiga ekonomi. I Stockholm har det visat sig vara extremt kostnadsdrivande. Det borde för varje ansvarskännande politiker vara uppenbart att Region Östergötland inte har råd med det under pågående vårdkris.

Östergötland befinner sig i en pågående vårdkris som kommer att brisera under kommande år – 700 miljoner i nedskärningar motsvarar också i den allra mest generösa kalkylen 1000 anställda… Så kan vi såklart inte ha det och Vänstern är dom enda som villstoppa galenskaperna.

Corren, NT och MVT rapporterade också om Regionfullmäktige med bland annat följande citat:

”Samtliga partier utom Vänsterpartiet förutsätter att underskotten som verksamheten dragits med i många år, kan minskas till noll genom effektiviseringar.”

”Vänsterpartiets Emil Broberg beräknar de andra partiernas sparkrav på vården till 700 miljoner kronor de kommande tre åren.

– Det är inte trovärdigt att det går att klara med effektiviseringar.

Vänsterpartiet vill därför höja landstingsskatten med 55 öre på tre års sikt.

– Det löser inte alla problem, men vi lättar på trycket. Kraftiga underskott ökar stressen hos personalen och gör att god vård inte kan upprätthållas, det sa Mats Johansson för fyra år sedan då han satt i opposition. Då var underskottet hundra miljoner, nu är det 250 miljoner bara nästa år, påminde Emil Broberg om.”

Hela artikeln finns på: http://www.corren.se/nyheter/ostergotland/vard-utanfor-sjukhusen-ska-minska-underskottet-om4901384.aspx

Du gillar kanske också...