Författare: andfal

Riv upp, gör om, gör rätt!

Igår 14 oktober röstade riksdagen igenom den kontroversiella FRA-lagen med 158 ledamöter för och 153 emot. Trots kritik om massavlyssning och kränkningar mot den enskildes integritet vann förslaget gehör. Den borgerliga regeringen har gett Försvarets radioanstalt (FRA) mycket långtgående befogenheter vad gäller signalspaning i kabel utan att uppnå tillräckliga krav för rättssäkerheten och skyddet för den enskildes integritet. Orsaken till dessa svagheter och oklarheter är att regeringens försök till lösa bristerna i lagstiftningen har tagits fram i stor hast bakom lyckta dörrar. En så komplex lagstiftning, med långtgående konsekvenser för både rättssäkerhet och integritet, som påverkar våra grundlagsskyddade fri- och...

Partiledardebatt i Riksdagen

Med ett knappt år kvar till valet möts partiledarna i en partiledardebatt i Riksdagen. Företrädarna för det rödgröna samarbetet är stenhårt fokuserade på att föra fram sin politik för fler jobb. Den moderatledda regeringens representanter verkar inte lika angelägna om att berätta vilken politik de ska gå till val på. Och de vill hellre prata om arbetslöshet än om begreppet utanförskap som var så viktigt i den borgerliga kampanjen inför förra valet. Förklaringen till högeralliansens tystnad ligger kanske i den siffra som Vänsterpartiets Lars Ohly lyfter fram i debatten. – Utanförskapet har ökat med 70 000 personer enligt er egen...

Corren är ute och seglar om kollektivavtalen

I lördagens Corren ägnades hela ledarspalten åt att angripa mitt förslag om att Linköpings kommun ska ställa krav på kollektivavtal eller motsvarande vid upphandling. Man menade att detta var att skjuta den svenska modellen i sank. Tyvärr finns inte ledaren tillgänglig på nätet men här är det svar som jag författade:  Vi försvarar den svenska modellen Correns ledare 15/8 ställer frågan hur arbetarna kan vinna på mitt förslag om kollektivavtal vid upphandling i Linköpings kommun. Innan jag svarar på den frågan så är det på sin plats att reda ut lite felaktigheter eller missförstånd i den ovan nämnda artikeln. Det...

Barnen får betala krisen

När kommunerna nu drabbas av minskade intäkter till följd av den ekonomiska krisen är det åter igen barnen som kommer att få betala priset. I Linköping aviserar den borgerliga majoriteten omfattande nedskärningar inom skola och barnomsorg. Besparingarna är dock inte alls nödvändiga, det finns flera andra vägar som de borgerliga partierna kunde ha valt för att undvika denna situation i kommunerna.  Den senaste mandatperioden har den borgerliga regeringen strypt tillförseln av resurser till kommunerna genom att frysa nivån på statsbidragen. Den besparingen har gått till att bland annat sänka skatterna för de med de högsta inkomsterna och dyraste husen. Inkomstskatterna...

Det handlar om demokrati

Vårt EU-motstånd beror på unionens brist på demokrati. Det skriver FREDRIK ANDERSSON, distriktsordförande Ung Vänster Östergötland, och EVA-BRITT SVENSSON, EU-parlamentariker (V). Ung Vänsters och Vänsterpartiets EU-motstånd är i grunden ett resultat av unionens brist på demokrati. Det fördrag på vilket EU vilar sätter ramarna för vad som är möjligt att genomföra, och begränsar då också folkets rätt att fatta egna beslut. Miljöfrågor och sociala rättigheter är några exempel på frågor där marknadens frihet överordnas. En offensivare politik blir omöjlig när den inre marknaden får sätta gränserna. Vi har under senare år mötts av en rad exempel där den svenska modellen...

Alliansen får finanskrisen att slå dubbelt

De borgerliga partiernas stöd för den svenska arbetsmarknadsmodellen är inte genuint, men efter deccennier har man dock börjat att motarbeta systemet genom att försvaga fackförbunden snarare än genom politisk konfrontation. Detta leder till lönedumpning och försämrade anställningsvillkor, skriver Fredrik Andersson från Ung Vänster i Linköping. Under de senaste månaderna har varslen duggat tätt i Sverige, på grund av den dramatiska kris som spridit sig från USA. Under december månad beräknas 18 000 människor ha varslats om uppsägning, vilket är en stor ökning från samma månad förra året då 2 400 gick samma öde till mötes. Det är en oerhört oroande...