Styrelsen 2018

I Vänsterpartiet Linköping arbetar styrelsen med organisering av det politiska arbetet och opinionsbildning. Styrelsen utses på årsbasis av partiföreningens medlemmar vid årsmötet. Verksamhetsåret 2018 har styrelsen följande sammansättning:

Jane Carlsson, Ordförande
Martin Öst, vice Ordförande

Elisabet Strömfelt, Kassör
Albin Adell Sjöberg, ledamot
Ronnie Eriksson, ledamot
Victor Viberg, ledamot