Klimat- och miljögruppen

Klimat- och miljögruppen har tagit stort ansvar att ihålligt driva miljöfrågor parlamentariskt med författandet av motioner och interpellationer inom kommunpolitiken. Därtill har en rad öppna aktiviteter och studiecirklar hållits med syftet att sprida och granska aktuell kunskap inom klimat- och miljöområdet. Att engagera intresserade icke-medlemmar samt extern expertis har varit en viktig del i detta arbete.

Vi har bland annat bedrivit en studiecirkel och kritisk granskning av förslaget till det nya Ekonomisk-ekologiska initiativ som vilket kommer utgöra ett viktigt dokument i vårt fortsatta arbete under kommande år med att förena ekonomisk tillväxt med ekologisk hållbarhet. Detta utgör det enda alternativ där samhällsutveckling kan ske utan att vara tärande på miljön. Vi i Vänsterpartiet Linköping tar dessa frågor på största allvar och arbetar för utformandet och genomförandet av en grönare politik.

Vi välkommnar allt stöd vi kan få i detta arbete!

Kontaktperson: Kerstin Sagström