Kommunpolitiskt punktprogram

Vänsterpartiet Linköpings kommunpolitiska plattform

Det här är Vänsterpartiets kommunpolitiska plattform. Det är ett verktyg och underlag som ligger som underlag för politiska ställningstaganden för Vänsterpartiet Linköping. Plattformen är i grunden ett internt dokument som årligen kan revideras och förändras vid årsmöte eller vid medlemsmöte.

Ladda ner den kommunpolitiska plattformen i sin helhet: V-Linköping-kommunpolitisk-plattform.pdf

Rubriker i Vänsterpartiet Linköpings kommunpolitiska plattform