Allas lika värde

Allas lika värde

Vänsterpartiet vill gå i spetsen för att skapa ett samhälle och ett Linköping för alla. Ett samhälle där människovärdet inte har sin grund i om du är man eller kvinna, ung eller gammal, har eller inte har, ett funktionshinder, har eller inte har, ett arbete. Ett samhälle där mångfald inbegriper att några är homo-, bi- eller transsexuella, att olika trosuppfattningar förekommer och många har sina ursprungliga rötter i andra länder än Sverige. Vänsterpartiet vill också att Barnkonventionen och Kvinnokonventionen, som Sverige har undertecknat, tas på fullt allvar och att vi i Linköpings kommun gör allt vi kan för att varje enskild invånare ska få sina rättigheter tillgodosedda.